เกษตรระยอง ติวเข้มสร้างนักประชาสัมพันธ์ เขียนข่าวได้เอง
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ได้จัดฝึกอบรมนักประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรอย่างเข้มข้น

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ได้จัดฝึกอบรมนักประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง โดย นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ได้ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานส่งเสริมการเกษตร ทั้งในรูปแบบการจัดทำข่าวเผยแพร่ทางสื่อมวลชน การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเกษตรกร ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะต้องรับข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลวิชาการ และเทคโนโลยีก้าวหน้าต่าง ๆ รวมทั้งนโยบายรัฐที่เป็นประโยชน์กับเกษตรกรโดยตรง จากหน่วยงานรัฐ

นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดระยอง
นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดระยอง

“สำหรับบุคคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ของกลุ่ม/ฝ่าย และของสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ประมาณ 20 คน เพื่อให้ทุกคนได้มีพื้นความรู้หลักการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น การถ่ายภาพ การเขียนข่าว การจับประเด็นข่าว การคัดเลือกหัวข้อข่าว และช่องทางการส่งข่าว เป็นต้น โดยเกษตรจังหวัดระยองจะทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยาย และสอนงานด้วยตนเอง คาดว่าหลังจากฝึกอบรมไปแล้ว ผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานส่งเสริมการเกษตร ของจังหวัดระยองในภาพรวมจะมีมากขึ้น และเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพให้สื่อมวลชน นำไปเผยแพร่ต่อได้มากขึ้น” เกษตรจังหวัดระยอง กล่าวในที่สุดเกษตรระยอง ติวเข้มสร้างนักประชาสัมพันธ์ เกษตรระยอง ติวเข้มสร้างนักประชาสัมพันธ์

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated