ตัวแทนราษฎรที่ได้รับผลกระทบยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือ

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรฯแจ้งว่า วันนี้ (10 ตค. 2562) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับและรับฟังปัญหาจากตัวแทนราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร เขื่อนธาตุน้อย ลุ่มน้ำชี โดยมี นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สกร.) และผู้แทนจากกรมชลประทานร่วมหารือ

102

นายอลงกรณ์กล่าวว่า หลังจากรับฟังปัญหาจากราษฎรที่มาพบในวันนี้ ทำให้ทราบว่าเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน เกษตรกรมีความเดือดร้อนจากผลกระทบเป็นจำนวนมาก จึงสั่งการให้ตั้งคณะกรรมการฯและคณะอนุกรรมการ เพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน โดยให้มีกรรมการร่วมทั้งสองฝ่าย

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“ตนเร่งรัดให้การจัดตั้งฯให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้และจะลงพื้นที่ไปแก้ปัญหาในเดือนพฤศจิกายน เพื่อจะได้ไปเห็นสภาพพื้นที่และไม่ต้องรบกวนให้ราษฎรที่เดือนร้อนต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายมาที่กระทรวงฯ”

“นอกจากนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ยังมีดำริให้จัดตั้งคณะกรรมการระดับกระทรวง เพื่อแก้ไขให้เกษตรกรและให้รายงานตรงถึงรัฐมนตรีในทันที” ที่ปรึกษา รมว.กษ.กล่าว

อนึ่ง การตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในระดับกระทรวงนั้นจะทำให้แก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้น โดยคณะกรรมการชุดนี้จะตั้งคณะอนุกรรมการฯเฉพาะเรื่องซึ่งมุ่งเน้นไปที่กลุ่มปัญหาโดยตรงมิใช่มุ่งเน้นเป็นกลุ่มพื้นที่เช่นในอดีต

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated