“ฟรีหมดไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทเดียว ตลอดระยะเวลาการเรียน 2 วัน 1 คืนตามหลักสูตร”

“แบบนี้ก็มีด้วยหรือ” เมื่อผู้ถามถึงค่าใช้จ่าย

ที่อื่นไม่รู้ แต่ที่โรงเรียนเกษตรกรชาวไร่อ้อย NKS แห่งนี้ มี และมีมานานแล้ว ตั้งแต่ ปี 2558

นายสมนึก ประธานทิพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท นครสวรรค์ สตีล จำกัด ( NKS) เป็นประธานกล่าวเปิดเรียน
นายสมนึก ประธานทิพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท นครสวรรค์ สตีล จำกัด ( NKS) เป็นประธานกล่าวเปิดเรียน
อาคารโรงเรียน
อาคารโรงเรียน

เมื่อ นายสมนึก ประธานทิพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท นครสวรรค์ สตีล จำกัด ( NKS ) คิดและทำ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาเกษตรกรชาวไร่อ้อย ให้เกิดการยกระดับองค์ความรู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการทำไร่อ้อย ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ หรือ จะพูดง่ายๆว่า ทำให้เกษตรกรมีความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน กับอาชีพการทำไร่อ้อย

บริเวณโรงเรียน
บริเวณโรงเรียน
ภูมิทัศน์สวยงาม
ภูมิทัศน์สวยงาม

สำหรับ บริษัท นครสวรรค์ สตีล จำกัด หรือ NKS  ถือเป็นหนึ่งในมิตรแท้ของชาวไร่อ้อยมาอย่างยาวนาน เพราะได้ดำเนินธุรกิจในการผลิต และให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตรด้านการปลูกอ้อยอย่างครบวงจร รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุนในการปลูกอ้อย มาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน และได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศมากมาย เรียกได้ว่า NKS มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องจักรกลต่างๆที่ต้องใช้ไร่อ้อย โดยมีผลงานที่ได้รับความนิยมจากชาวไร่อ้อยมากมาย ไม่ว่า เครื่องกำจัดวัชพืช SRT6 เครื่องฝังปุ๋ยนำร่องก่อนปลูก โรตารี่มินิคอมบาย เครื่องมือคลุกใบอ้อย เครื่องปลูก Billet Planter ซึ่งปลูกได้เต็มประสิทธิภาพที่เฉลี่ยวันละ 60 ไร่ต่อวัน (8ชั่วโมง) และใช้คนงานเพียง 2 คนเท่านั้น คือคนขับและคนคุมท้าย เป็นต้น

ระเบียบของโรงเรียน
ระเบียบของโรงเรียน

จากก้าวแรกเพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาชีวิตชาวไร่อ้อย มาจนถึงวันนี้ โรงเรียนเกษตรกรชาวไร่อ้อย NKS เปิดการเรียนการสอนให้เกษตรกรที่สนใจไปแล้วกว่า 40 รุ่น โดยเมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาได้เปิดการเทอมการเรียนรู้ล่าสุดไป โดยมีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมกว่า 48 คน

กล่าวได้ว่า หากสนใจและต้องการที่จะก้าวเป็นไปเกษตรกรสมัยใหม่ที่มีแนวคิดและวิธีการที่ทันสมัยทันต่อการแปลงเปลี่ยน ยกระดับสู่การเป็น Smart Farming โรงเรียนเกษตรกรชาวไร่อ้อย NKS จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ

สำหรับการเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ จะเน้นการให้ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกอ้อยเพื่อส่งเข้าโรงงานน้ำตาล ทั้งในด้านภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของ NKS รวมถึงการลงพื้นที่จริงเพื่อเยี่ยมชมความสำเร็จของเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัวอย่าง และหลังเสร็จสิ้นการเรียนตามหลักสูตร ยังจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองอีกด้วย

นายสรวิศ ประธานทิพย์
นายสรวิศ ประธานทิพย์

นายสรวิศ ประธานทิพย์ ผจก.ร้านฟาร์มเมอร์เซนเตอร์ สาขาตากฟ้า ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนเกษตรกรชาวไร่อ้อย NKS บอกว่า สำหรับหลักสูตรที่สอนนั้น จะเน้นในสิ่งที่เกษตรกรต้องรู้เพื่อการเพิ่มผลผลิต ซึ่งทางโรงเรียน เรียกองค์ความรู้นี้ว่า 5 ขั้นตอนของหัวใจแห่งการปลูกอ้อย ประกอบด้วย

สิ่งแรก ที่เกษตรกรต้องรู้และเข้าใจ คือ การเตรียมดิน ทุกคนจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ถึงเทคนิคที่สำคัญในการเตรียมดินอย่างไรให้มีความร่วนซุย เหมาะสมกับการปลูกอ้อย เช่นเทคนิคการแก้ไขปัญหาดินดาน

สอง การปลูก เกษตรกรจะมีวิธีการปลูกอ้อยอย่างไรให้มีอัตราการงอกและเจริญเติบโตสม่ำเสมอกันทั้งแปลง เช่น เทคนิคการคัดท่อนพันธุ์ที่ดี

สาม การดูแลรักษาอ้อย หลังจากปลูกอ้อยแล้ว จะต้องดูแลอย่างไรจึงจะทำให้ต้นอ้อยแปลงอุดมสมบูรณ์และแข็งแรง เช่นเทคนิคเกี่ยวกับการให้ธาตุอาหารที่อ้อยต้องการ

สี่ การเก็บเกี่ยว เกษตรกรต้องมีข้อคิด มีการเตรียมแปลงอย่างไรเพื่อรองรับการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

สุดท้าย ห้า การบำรุงตออ้อย เกษตรกรที่เข้าเรียนรู้จะได้รับทราบเทคนิคที่สำคัญในการดูแลอ้อยตอหลังการเก็บเกี่ยวว่าต้องทำอย่างไร เพื่อให้ในปีต่อไปได้ผลผลิตสูงสุดอีก

ทั้งหมดนี้ คือ หัวข้อการเรียนรู้ที่ผู้สนใจจะได้รับทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในแปลงปลูกของตนเอง

กออ้อยสวยๆ บริเวณโรงเรียน
กออ้อยสวยๆ บริเวณโรงเรียน

ดังนั้น ดีที่สุดที่จะได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ดังกล่าว คือ  สมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนเกษตรกรชาวไร่อ้อย NKS แห่งนี้ ซึ่งจะมีการเปิดการเรียนการสอนตามระยะเวลาที่กำหนด และหากสนใจ สมัครได้โดยตรงที่ บริษัท นครสวรรค์ สตีล จำกัด (NKS) เลขที่ 109 หมู่ที่ 8 ถนนเนินมะกอก ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โทร. 056-380-006,056-380-0071

นี่คืออีกหนึ่งเรื่องดี ๆ ของวงการไร่อ้อยเมืองไทย…โรงเรียนเกษตรกรชาวไร่อ้อย NKS

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated