กรมประมง จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ “วันแม่แห่งชาติ” ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างแหล่งอาหารให้ชุมชน
กรมประมง จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ “วันแม่แห่งชาติ” ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างแหล่งอาหารให้ชุมชน

กรมประมงสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ทั่วประเทศจำนวน 15,400,000 ตัว น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนแก่ชุมชน

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ท่าชัยยุทธ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่
12 สิงหาคม 2562 โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน สำหรับงานดังกล่าวได้รับความสนใจจาก
หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมให้การต้อนรับพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย โดยพระองค์ทรงให้มีพระราชเสาวนีย์ให้กรมประมงปล่อยพันธุ์ปลาที่เจริญเติบโตได้รวดเร็วลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้ราษฎรจับไปบริโภคในครัวเรือน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดอาหารโปรตีนจากปลา นอกจากนี้ทรงมีพระราชดำริให้กรมประมงจัดทำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยเพื่อให้สัตว์น้ำของไทยในแหล่งน้ำธรรมชาติมีปริมาณเพิ่มมากยิ่งขึ้น สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่กรมประมงจัดเตรียมมาปล่อยในพิธีวันนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 1,350,000 ตัว ได้แก่ กุ้งก้ามกราม จำนวน 350,000 ตัว และพันธุ์ปลาไทย 9 ชนิด ได้แก่ พันธุ์ปลากะโห้ ปลากราย ปลายี่สกไทย ปลาชะโอน ปลากาดำ ปลาสวาย ปลากดเหลือง ปลาตะเพียนทอง และปลาตะเพียนขาว จำนวน 1,000,000 ตัว นอกจากนี้ยังดำเนินการปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะอื่น ๆ ในบริเวณพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ รวม 15,400,000 ตัวกรมประมงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ “วันแม่แห่งชาติ” ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างแหล่งอาหารให้ชุมชน

S__22192211

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่จัดขึ้นในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ยังเป็นการอนุรักษ์สัตว์น้ำน้ำจืด 10 สายพันธุ์ ให้คงอยู่แม่น้ำเจ้าพระยาตลอดไป ตลอดจนเป็นการปลูกสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ของตนอีกด้วยกรมประมงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ “วันแม่แห่งชาติ” ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างแหล่งอาหารให้ชุมชน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated