ชวนเที่ยวงาน “เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า” พบสินค้าเกษตรช่วยภัยแล้ง
พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ ประธานเปิดงาน

2 ส.ค.2562–พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ เป็นประธานเปิดงาน “เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า” โดยมีนายมนตรี เอราวรรณ์ นายกสมาคมชาวยโสธร กล่าวรายงาน มีเครือข่ายพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมคับคั่ง ที่สนามธูปะเตมีย์ชวนเที่ยวงาน “เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า” พบสินค้าเกษตรช่วยภัยแล้ง

ชวนเที่ยวงาน “เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า” พบสินค้าเกษตรช่วยภัยแล้งวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เนื่องด้วยกองทัพอากาศได้มีการส่งเสริมและทำกิจกรรมต่อเนื่อง ทั้งการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและทำแปลงทดลองในการแก้ปัญหาภัยแล้งแก่เกษตรกร รวมถึงได้จัดหาช่องทางการจำหน่ายแก่เกษตรกรที่มีความพร้อมทั้งสินค้าทั่วไปและการแปรรูป

ภายในงานมีการออกบูทจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรเครือข่ายกองทัพอากาศและเกษตรกรจากจังหวัดยโสธร รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะนำสินค้ามาจำหน่ายผลผลิตด้านการเกษตรของปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกร และบริษัทห้างร้านต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

ชวนเที่ยวงาน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)

ชวนเที่ยวงาน “เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า” พบสินค้าเกษตรช่วยภัยแล้งคำกล่าวจากประธานเปิดงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ท่านอาจารย์พิศ หมอยาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ท่านนายกสมาคมชาวยโสธร แขกผู้มีเกียรติ และพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่าน

กองทัพอากาศ โดยท่านพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ได้เล็งเห็นความสำคัญของพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน โดยเฉพาะปัจจุบันภาคการเกษตรประสบปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

กองทัพอากาศมีภารกิจสำคัญในการแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการฝนหลวง ด้วยการจัดทำฝนเทียมเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหา โดยเฉพาะปีนี้พบว่าเกิดสภาวะภัยแล้งในหลายพื้นที่ของประเทศ

นอกจากนี้ กองทัพอากาศยังมีโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพื้นที่จัดจำหน่ายผลิตผลให้กับพี่น้องเกษตรกร นับตั้งแต่โครงการทัพฟ้าช่วยชาวนา เมื่อครั้งชาวนาประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งพี่น้องชาวนาสามารถจำหน่ายข้าวโดยตรงได้มากกว่า 140 ตันเลยทีเดียวชวนเที่ยวงาน “เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า” พบสินค้าเกษตรช่วยภัยแล้ง

ต่อมา กองทัพอากาศยังได้จัดงานใหญ่ภายใต้แนวคิด เกษตรตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ ในงาน กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา โดยการรวบรวมปราชญ์เกษตรมาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปิดพื้นที่ให้พี่น้องเกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายในงาน เป็นการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำให้กับภาคเกษตรได้เป็นอย่างดีชวนเที่ยวงาน “เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า” พบสินค้าเกษตรช่วยภัยแล้ง

ทั้ง 2 งานที่กองทัพอากาศจัดขึ้น ได้ใช้พื้นที่ของสนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปเตมีย์) แห่งนี้เป็นที่จัดงาน และครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้ง ที่กองทัพอากาศเล็งเห็นปัญหาของเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จึงได้จัดโครงการ “กองทัพอากาศช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยแล้ง” และจัดงาน “เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า” ขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายเป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม

ในนามกรมสวัสดิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องเกษตรกร องค์กรที่เกี่ยวข้องทุกท่าน จะประสบความสำเร็จในการประกอบการในการมาร่วมงานในครั้งนี้

ขอขอบคุณทุกภาคส่วน เกษตรกรเครือข่ายกองทัพอากาศ ที่ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ และขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงานที่ท่านได้ดำเนินการอยู่ทุกท่านครับ

ด้วยความขอบคุณ

พลอากาศตรีประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศชวนเที่ยวงาน “เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า” พบสินค้าเกษตรช่วยภัยแล้งชวนเที่ยวงาน “เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า” พบสินค้าเกษตรช่วยภัยแล้งชวนเที่ยวงาน “เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า” พบสินค้าเกษตรช่วยภัยแล้งชวนเที่ยวงาน “เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า” พบสินค้าเกษตรช่วยภัยแล้ง

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated