กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปูทะเลกาญจนดิษฐ์ ผลิตปูทะเลคุณภาพ

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 นายบัญชา สุขแก้ว ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง นำคณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ด้านประมง ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปูทะเลกาญจนดิษฐ์ ตำบลกระแดะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภายในกลุ่มมีการผลิตปูทะเลที่มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการที่ดี และมีช่องทางการตลาด อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนในอาชีพกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปูทะเลกาญจนดิษฐ์ ผลิตปูทะเลคุณภาพ

จากนั้นช่วงบ่ายไปที่กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลาเม็งแปลงใหญ่ บ้านห้วยทราย ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งกลุ่มนี้มีการบริหารจัดการที่เข็มแข็ง จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เน้นความยั่งยืนของอาชีพในชุมชน มีแผนการรักษาการตลาดปลาเม็ง และกลุ่มฯ ยังได้ผลักดันให้ปลาเม็งเป็นสินค้า GI อีกด้วยกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปูทะเลกาญจนดิษฐ์ ผลิตปูทะเลคุณภาพกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปูทะเลกาญจนดิษฐ์ ผลิตปูทะเลคุณภาพ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated