กรมการข้าว ร่วมกับ ไบเออร์ เปิดตัว “โครงการสร้าง Smart Farmer สู่การเป็นทูตความปลอดภัยด้านข้าว”

กรุงเทพฯ, 13 สิงหาคม 2562 – นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้าง Smart Farmer สู่การเป็นทูตความปลอดภัยด้านข้าว กับนายวีรพล เจริญพานิช ผู้บริหารประจำประเทศไทยและเวียดนาม แผนกครอปซายน์ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมทั้งเปิดตัว “โครงการทูตความปลอดภัยด้านข้าว” เพื่อสร้างชาวนามืออาชีพ Smart Farmer ให้มีความรู้ในการใช้สารอารักขาพืชทางการเกษตรอย่างถูกต้อง และสามารถนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในชุมชน ในฐานะทูตความปลอดภัยด้านข้าวให้มีการปฏิบัติที่ถูกหลักวิชาการ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

กรมการข้าว ร่วมกับ ไบเออร์ เปิดตัว “โครงการสร้าง Smart Farmer สู่การเป็นทูตความปลอดภัยด้านข้าว”กรมการข้าว ร่วมกับ ไบเออร์ เปิดตัว “โครงการสร้าง Smart Farmer สู่การเป็นทูตความปลอดภัยด้านข้าว”

 

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated