ว.การอาชีพตรังคว้าแชมป์ “คอนกรีตพลังช้างอาชีวศึกษา”
ว.การอาชีพตรังคว้าแชมป์ “คอนกรีตพลังช้างอาชีวศึกษา”

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับ บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด ได้ร่วมกันจัดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ภายใต้โครงการแข่งขัน “คอนกรีตพลังช้างอาชีวศึกษา” ณ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างแรงจูงใจให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ได้เติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่สำคัญในวงการก่อสร้าง และเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ รวมไปถึงการพัฒนาทักษะฝีมือของนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างก่อสร้างและโยธา

ว.การอาชีพตรังคว้าแชมป์ “คอนกรีตพลังช้างอาชีวศึกษา”
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร

ดร.บุญรักษ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการแข่งขันมีสถานศึกษาในสังกัด สอศ. เข้าแข่งขันทั้งหมด 19 ทีม ด้วยกัน โดย 1 ทีม ประกอบด้วยครูผู้ควบคุม 1 คน นักเรียน นักศึกษา 3 คน จากสาขาวิชาช่างก่อสร้าง รางวัลสำหรับการแข่งขันมี 5 รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ และรางวัลชมเชยมี 2 รางวัล รางวัล 5,000 บาท และผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร ในการเข้าร่วมการแข่งขัน สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ อันดับ 1 และอันดับ 2 มีสิทธิ์ได้เข้ารับการฝึกงานที่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) ซึ่งผลการแข่งขันได้มอบให้ นายวิชิต วิเชียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา เป็นผู้มอบรางวัลและทำพิธีปิดการแข่งขัน โดยผลการแข่งขันดังนี้ ทีมชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพตรัง ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคตรัง และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช และวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ว.การอาชีพตรังคว้าแชมป์ “คอนกรีตพลังช้างอาชีวศึกษา” “ผมขอขอบคุณผู้บริหารของ สอศ. และผู้บริหารของเอสซีจี พร้อมทั้งคณะกรรมการทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญของการเรียนอาชีวศึกษา และร่วมกันผลักดันการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพช่างก่อสร้าง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าสู่เวทีการแข่งขันที่ได้มาตรฐาน ได้มีโอกาสฝึกทักษะฝีมือ นำความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ปฏิบัติใช้ในงานจริง ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ประสบการณ์ดี ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเรียนสายอาชีพอย่างมาก ทั้งนี้ ผู้เรียนจะได้เติบโตเป็นมืออาชีพในสาขาการก่อสร้างต่อไป” เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวปิดท้าย
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.29 ก.ค. 62

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated