โครงการเกษตรคือประเทศไทย ปี 2 “ตามหายอดมนุษย์เกษตรกรไทย” เริ่มต้นแล้ว
โครงการเกษตรคือประเทศไทย ปี 2 “ตามหายอดมนุษย์เกษตรกรไทย” เริ่มต้นแล้ว

ทีมข่าว “เกษตรก้าวไกล” นำโดย นายพรศักดิ์ พงศาปาน หรือ “ลุงพร เกษตรก้าวไกล” บรรณาธิการผู้ก่อตั้งเว็บไซต์เกษตรก้าวไกล และเกษตรว้อยซ์ ถือฤกษ์ดี 9 กรกฎาคม 2562 เปิดตัวโครงการเกษตรคือประเทศไทย ปี 2 ตอน ตามหาสุดยอดเกษตรกรประเทศไทย (THAILAND Super Farmer) ซึ่งกิจกรรมครั้งได้จัดขึ้นในโอกาสที่เว็บไซต์เกษตรก้าวไกลได้เปิดดำเนินการมาครบ 4 ปี โดยมีหลักการว่าทีมงานเกษตรก้าวไกล จะจัดตั้ง “กองบรรณาธิการเคลื่อนที่” (Mobile editorial) เพื่อออกเดินทางไปยังพื้นที่เกษตรทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตามหาเกษตรกรที่เป็นต้นแบบสาขาต่างๆ ภายใต้หลักคิด “เกษตรกรคือยอดมนุษย์” เมื่อไปถึงจุดไหนพื้นที่ใดก็จะรายงานข่าวผ่านเครือข่ายระบบสื่อสารสมัยใหม่ (Live สดพื้นที่เกษตรทั่วประเทศ) รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลข่าว ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อนำเสนอผ่านสื่อในเครือข่ายเกษตรก้าวไกลดอทคอม ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาเดินทางลงพื้นที่เกษตร ประมาณ 90 วัน และได้พบเกษตรกร ประมาณ 100 คนตามหายอดมนุษย์เกษตรกรไทย

“การจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการเกษตรคือประเทศไทยในปีนี้เราได้โฟกัสที่จะออกตามหาสุดยอดเกษตรกรประเทศไทย หรือยอดมนุษย์เกษตรกรไทย โดยที่อาชีพเกษตรกรรมถือเป็นอาชีพที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ แต่อาชีพนี้ก็ยังไม่พัฒนาไปมากนัก ผู้ที่ทำอาชีพนี้คือเกษตรกรยังยากจน ยังมีปัญหามากมาย เราในฐานะสื่อมวลชนสายเกษตรจึงคิดว่าควรจะกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของอาชีพนี้ ให้ทุกคนมาช่วยกันคนละไม้คนละมือทำให้อาชีพเกษตรเกิดความยั่งยืน…ถ้าทำให้การเกษตรเจริญ ประเทศไทยก็เจริญ ตรงนี้คือแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พวกเราทุกคนตระหนักและต้องทำให้ได้” ลุงพร เกษตรก้าวไกล กล่าวตามหายอดมนุษย์เกษตรกรไทย

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้รับเกียรติจากนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บริหารสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย รวมทั้งตัวแทนบริษัทเอกชนที่ให้การสนับสนุน ประกอบด้วย บริษัท ฟอร์ด ประเทศไทย จำกัด บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด (ประเทศไทย) จำกัด หรือศรแดง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค และบริษัท ซุปเปอร์เอส เซ็นเตอร์ จำกัดตามหายอดมนุษย์เกษตรกรไทย

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวในระหว่างเปิดงานตอนหนึ่งว่า รู้สึกดีใจที่สื่อมวลชนเกษตรได้มีเจตนารมย์อันแน่วแน่ที่จะทำสิ่งสำคัญต่อประเทศนี้ ซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรม ถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มาก โดยเฉพาะปีที่ 2 นี้ได้เน้นเกษตรกรมี่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ หรือตามหายอดมนุษย์เกษตรกร และเมื่อได้ฟังว่ามีผู้สนับสนุนที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่หลายรายผมก็ขอชื่นชมยินดีที่ท่านทั้งหลายเห็นความสำคัญต่อภาคการเกษตร…ตามหายอดมนุษย์เกษตรกรไทย

“โดยปกติแล้วนโยบายของทุกรัฐบาลที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญต่อ ภาคการเกษตร ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ และโดยเฉพาะรัฐบาลปัจจุบันได้บูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาเติมเต็มให้กับภาคการเกษตร ไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยเฉพาะในส่วนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีท่านกฤษฎา บุญราช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายที่เข้มข้นมาก เน้นนโยบายการตลาดนำการผลิต และการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต พร้อมการสร้างระบบเครือข่ายเข้มแข็ง ดังเช่นการขับเคลื่อน โครงการเกษตรแปลงใหญ่ โครงการ Young Smart Farmer ฯลฯ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร เราได้ใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่มีจำนวน 882 ศูนย์ทั่วประเทศ เป็นแกนกลาง โดยมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้และการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรในพื้นที่อย่างทันท่วงที พร้อมกับเป็นตัวแทนระหว่างภาครัฐและเกษตรกร เพื่อการพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น…” อธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

ตามหายอดมนุษย์เกษตรกรไทยไฮไลท์ของงานคือ พิธีตีธงปล่อยรถฟอร์ดเรนเจอร์ ซึ่งเป็นพาหนะที่ใช้ในการเดินทางครั้งนี้ และไฮไลท์ที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้มาร่วมงานคือ “บุฟเฟ่ต์ทุเรียนและผลไม้ 4 ภาค” โดยการสนับสนุนของ ตลาดไท และสร้างสีสันด้วยพิธีปอกทุเรียน 4 ภาค โดยประธานในพิธีและตัวแทนแขกผู้เกียรติที่มาร่วมงาน โดยได้รับการสนับสนุนทุเรียนจากตัวแทนเกษตรกรภาคต่างๆ ที่ได้ส่งทุเรียนมาร่วมงาน เช่น ทุเรียนหลง-หลินลับแล (ภาคเหนือ) จากสวนคุณเรียม คำมงคล แห่งอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ทุเรียนภูเขาไฟ(ภาคอีสาน) จากสวนคุณทองจร มั่นสัตย์ เกษตรกรหนุ่มที่มีจิตใจงามแห่ง อำเภอขุนหาญ (อำเภอที่ปลูกทุเรียนมากที่สุดของจังหวัดศรีสะเกษ) ทุเรียนชุมพร จากสวนของผู้ใหญ่ดำรงค์ศักดิ์ สินศักดิ์ เซียนทุเรียนคนดัง ทุเรียนสาลิกาจากสวนคุณนุช (คุณบุญสม มีเกิด) แห่งอำเภอกะปง จังหวัดพังงา ปิดท้ายด้วยทุเรียนมูซานคิง จากสวน คุณศักดิ์ศรี สง่าราศรี เกษตรกรรุ่นใหม่แห่งเบตงตามหายอดมนุษย์เกษตรกรไทย

ในตอนท้าย ลุงพร กล่าวว่า การเดินทางจะเริ่มต้นจากภาคอีสาน ต่อด้วยภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคกลาง “การเดินทางครั้งนี้ทุกท่านสามารถมีส่วนร่วม หรือออกเดินทางไปด้วยกัน เพียงช่วยกันติดแฮชแท็ค #เกษตรกรคือยอดมนุษย์ หรือติดตามผ่านผ่านสื่อออนไลน์ในเครือเกษตรก้าวไกล ก็จะสามารถทราบความเคลื่อนไหวตลอดการเดินทาง” และได้กล่าวขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนสำคัญให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีตามหายอดมนุษย์เกษตรกรไทยตามหายอดมนุษย์เกษตรกรไทยตามหายอดมนุษย์เกษตรกรไทยตามหายอดมนุษย์เกษตรกรไทยตามหายอดมนุษย์เกษตรกรไทยตามหายอดมนุษย์เกษตรกรไทยตามหายอดมนุษย์เกษตรกรไทยตามหายอดมนุษย์เกษตรกรไทยตามหายอดมนุษย์เกษตรกรไทยตามหายอดมนุษย์เกษตรกรไทยตามหายอดมนุษย์เกษตรกรไทยตามหายอดมนุษย์เกษตรกรไทยตามหายอดมนุษย์เกษตรกรไทยตามหายอดมนุษย์เกษตรกรไทยตามหายอดมนุษย์เกษตรกรไทย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated