เมล็ดพันธฺุ์ตราศรแดงและซันสวีท สองผู้นำการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร ร่วมลงนาม MOU นำนวัตกรรมระดับสากลของรถเกี่ยวข้าวโพดสู่เกษตรกรไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยว และร่วมผนึกกำลังในการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวและพืชผักอื่นๆ โดยเฉพาะการเพิ่มช่องทางตลาดใหม่ๆ ด้วยการแปรรูปข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์สวีทไวโอเล็ทพร้อมรับประทานสู่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ

ดร.ดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คนที่ 3 จากขวา) และนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (คนที่ 3 จากซ้าย ให้เกียรติมาร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย)
ดร.ดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คนที่ 4จากขวา) และนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (คนที่ 4 จากซ้าย )ให้เกียรติมาร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย

29 มิถุนายน 2562 : นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพอันดับ 1 ในไทย ภายใต้แบรนด์ตราศรแดง และ ดร. องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นำนวัตกรรมระดับสากลของรถเกี่ยวข้าวโพดสู่เกษตรกรไทย และและร่วมผนึกกำลังในการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวและพืชผักอื่นๆ สำหรับตลาดแปรรูปพร้อมรับประทานเข้าสู่ตลาดสะดวกซื้อเป็นรายแรกของไทย โดยมี นายอิสระ วงศ์อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด และ นางอัมพันธ์ สุริยัง ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เป็นสักขีพยาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ KC FARM อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล (คนที่ 2 จากซ้าย) แถลงความร่วมมือ
นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล (คนที่ 2 จากซ้าย) แถลงความร่วมมือ

นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด กล่าวว่า “อีสท์ เวสท์ ซีด เรามีวิสัยทัศน์ที่จะยกระดับชีวิตของเกษตรกไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน เข้าใจความต้องการของเกษตรกรว่าต้องการอะไร เราพยายามที่จะหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพ และนำเสนอเทคโนโลยีเหล่านั้นสู่เกษตรกรไทย โดยเทคโนโลยีเหล่านั้น อาจจะเป็นเรื่องประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งนั่นก็นำไปสู่คุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนั่นเอง

โดยในวันนี้ทางอีสท์ เวสท์ ซีด และ ซันสวีท ร่วมลงนาม MOU กัน โดยการเซ็นต์ MOU ในครั้งนี้มี  2 โครงการสำคัญๆ นั่นก็คือ

โครงการที่ 1 โครงการร่วมมือกันในการนำนวัตกรรมของรถเกี่ยวข้าวโพดระดับสากลสู่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดของไทย ซึ่งเราศึกษาแล้วพบว่ารถเกี่ยวข้าวโพดนี้มีประโยชน์ต่อเกษตรกรในแง่ของการประหยัดต้นทุนในการเก็บเกี่ยวทั้งทางด้านแรงงานและเวลา และที่สำคัญรถรุ่นนี้มีการพัฒนามาเพื่อใช้ในพื้นที่การเพาะปลูกขนาดเล็ก ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเพาะปลูกในประเทศไทยซึ่งจากการศึกษาพบว่ารถเกี่ยวสามารถลดต้นทุนในด้านแรงงานลงไปอย่างน้อย 50% ของต้นทุนที่ใช้ในปัจจุบันศรแดงผนึกกำลังซันสวีท พัฒนาตลาดข้าวโพดข้าวเหนียว สู่ร้านสะดวกซื้อทั่วไทย

โครงการที่ 2 อีสท์ เวสท์ ซีด เราจับมือกับ ซันสวีท นำข้าวโพดข้าวเหนียวคุณภาพสูงพร้อมรับประทานสู่ตลาดสะดวกซื้อเป็นรายแรกของไทย อย่างที่ทุกท่านคงทราบกันดีว่าข้าวโพดพร้อมรับประทานสำเร็จรูปที่เราพบเห็นในตลาดนั้นเป็นข้าวโพดหวาน ไม่พบข้าวโพดข้าวเหนียวเลย ซึ่งทางอีสท์ เวสท์ ซีด เราเป็นผู้นำอันดับ 1 ของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม โดยสายพันธุ์ที่เป็นเบอร์หนึ่งในตลาดตอนนี้คือ พันธุ์สวีทไวโอเล็ท ของศรแดง ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมาเราได้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์สวีทไวโอเล็ทคิดเป็นจำนวนมากกว่า 150,000 กก. หรือคิดเป็นปริมาณฝักสดที่อยู่ในท้องตลาดจำนวน 615,000,000 ฝัก (หกร้อยสิบห้าล้านฝัก) ซึ่งตลาดปลายทางของฝักสดสายพันธุ์นี้ถูกกระจายไปตามตลาดสินค้าเกษตร และตลาดสด จนถึงตลาดนัด แผงต้มข้างทางทั่วประเทศ  แต่ในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป โดยผู้บริโภคมักจะเข้าไปจับจ่ายซื้อของในร้านสะดวกซื้อ บวกกับเทรนด์รักสุขภาพมาแรง คนส่วนใหญ่สนใจในเรื่องของสารอาหารที่จะได้รับ ซึ่งสวีทไวโอเล็ท ข้าวโพดข้าวเหนียวหวานที่มี 2 สีในฝักเดียวคือสีขาว และสีม่วง ด้วยคุณประโยชน์ของข้าวโพดที่เรารู้กันอยู่แล้วว่ามีมากมาย บวกกับสารแอนโทไซยานินที่พบมากในพืชผักสีม่วง ข้าวโพดข้าวเหนียวสวีทไวโอเล็ทจึงน่าจะตอบโจทย์คนรักสุขภาพได้เป็นอย่างดี และนอกจากนี้ยังมีพืชผักอื่น ๆ อีกหลายตัว เช่น ฟักทอง เป็นต้น ที่วางแผนจะนำเข้าสู่ผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน เราจึงหาพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูป ซึ่งซันสวีทถือเป็นบริษัท ฯ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านข้าวโพดและพืชผักแปรรูปพร้อมรับประทานเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย อีกทั้งซันสวีทยังมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น ร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ อีสท์ เวสท์ ซีด จึงผนึกกำลังกับซันสวีทโดยการนำร่อง ข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์สวีทไวโอเล็ท ของเราที่มีความโดดเด่นในเรื่องคุณภาพฝัก เมื่อนำไปแปรรูปแล้วพบว่าคุณภาพเหมือนฝักที่พึ่งต้มมาใหม่ รสชาติยังดี หวาน เหนียว นุ่ม เข้าสู่ตลาดข้าวโพดข้าวเหนียวพร้อมรับประทาน สู่ตลาดสะดวกซื้อ ซึ่งถือว่าเป็นรายแรกในไทย”

ดร. องอาจ กิตติคุณชัย (คนขวาสุด) ขณะลงนาม MOU
ดร. องอาจ กิตติคุณชัย (คนที่ 2 จากขวา) ขณะลงนาม MOU

ดร. องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายแปรรูปรายใหญ่ของประเทศ ภายใต้แบรนด์ เคซี ได้ให้สัมภาษณ์ว่า

“ปัจจุบันข้าวโพดหวานเป็นที่ต้องการด้านอาหารของตลาดโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ “ซันสวีท” จึงเร่งเดินหน้ารุกตลาดข้าวโพดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มยอดขาย โดยมี 3 กลยุทธ์หลัก คือ

  1. เพิ่มช่องทางการค้าปลีก เน้นอาหารพร้อมทาน
  2. ขยายไลน์สินค้าใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มอาหารแช่แข็ง และ
  3. สร้างนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ โดยเพิ่มกำลังผลิตและมุ่งยกระดับคุณภาพของวัตถุดิบให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าเพื่อสามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าและรองรับลูกค้าใหม่ได้อย่างทั่วถึง

เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานในรูปแบบที่หลากหลายขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัท ฯ ได้เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์ใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพสูง ทั้งด้านคุณภาพ การบริโภคเหมาะสำหรับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก จึงได้ร่วมมือกับ “อีสท์ เวสท์ ซีด” ในการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพด เพื่อเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานให้สูงขึ้น เพิ่มขีดความสามารถของทั้งสองฝ่ายและเป็นการสร้างความมั่นคงด้านเมล็ดพันธุ์ต่อไป”

ทำไมซันสวีท ถึงเลือกพันธุ์สวีทไวโอเล็ทของศรแดง เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวแปรรูปรายแรกในไทย

“เริ่มจากผมไปประเทศเกาหลีมา แล้วพบว่าตลาดเกาหลีมีความต้องการข้าวโพดข้าวเหนียวสองสี ทีนี้ผมมาดูสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวในไทย พบว่าพันธุ์สวีทไวโอเล็ทของศรแดง เป็นสายพันธุ์อันดับหนึ่งในตลาดอยู่แล้ว ทางศรแดงทำมานานมาก ผมได้เคยทำการทดลองสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวหลาย ๆ สายพันธุ์แล้วพบว่า พันธุ์สวีทไวโอเล็ท เมื่อนำมาแปรรูปแล้วคุณภาพการกินดี เหมือนฝักที่ต้มมาใหม่ ๆ

และเนื่องจาก อีสท์ เวสท์ ซีด เป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์อันดับ 1 ที่มีความพร้อมในหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการผลิต สายพันธุ์ที่มีคุณภาพ และเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับสูงอยู่แล้ว และผนวกมากับซันสวีทที่มีเทคโนโลยีแปรรูปที่ทันสมัยอยู่แล้ว จึงมาผสานกันได้ง่าย ๆ ผมไม่ต้องใช้เวลา 3 – 5 ปีมาพัฒนาสายพันธุ์ ผมจึงเลือกสวีทไวโอเล็ทของศรแดงมาเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวแปรรูป “อร่อยไม่ยอมหยุด” เป็นรายแรกในประเทศไทยครับ”

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated