สมาคมเพื่อนชุมชน จับมือภาคีเครือข่าย พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศด้วยงานวิจัย หวังยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืน
สมาคมเพื่อนชุมชน จับมือภาคีเครือข่าย พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศด้วยงานวิจัย หวังยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืน

สมาคมเพื่อนชุมชน โดย นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช นายกสมาคมเพื่อนชุมชน (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เทศบาลตำบลเนินพระ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ ลงนามความร่วมมือ “เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และยกระดับผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่น กลุ่มเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่ EEC” กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนเป็นองค์ความรู้ทางวิชาการในการนำไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานและสักขีพยานในพิธี ณ ห้องสร้อยเพชร 2 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง เมื่อเร็วๆ นี้

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated