กรมหม่อนไหม จับมือศูนย์การค้า ดิโอลด์ สยาม ฯ จัดประกวดออกแบบแฟชั่น “ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน”
กรมหม่อนไหม จับมือศูนย์การค้า ดิโอลด์ สยาม ฯ จัดประกวดออกแบบแฟชั่น “ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน” The Old Siam Young Designer Award 2019

นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า กรมหม่อนไหม ได้ร่วมกับ ศูนย์การค้า ดิโอลด์ สยาม ช้อปปิ้ง พลาซ่า โดย คุณขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการบริหาร บริษัท สยามสินธร จำกัด ในการจัดโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่นภายใต้ คอนเซปต์ “ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน” The Old Siam Young Designer Award 2019

“ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ผ้าไหมไทยและผ้าไทยมาออกแบบและตัดเย็บเป็นชุดที่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันตามแนวความคิดที่ว่า “ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน” ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไหมไทยและผ้าไทยในชีวิตประจำวันมากขึ้น ตลอดจนยังเป็นการตระหนักถึงคุณค่าของผ้าไหมไทย ผ้าไทย และยังเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทย โดยได้รับความสนใจจากเหล่านักออกแบบรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก” อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าว
2สำหรับการประกวดในรอบแรกจะคัดเลือกผลงานที่เข้ารอบ 10 ผลงาน จากจำนวน 172 ผลงาน สำหรับนำไปตัดเย็บเป็นชุดจริง และคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่น สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงมาร่วมเป็นกรรมการในการตัดสิน ได้แก่ คุณทรงวาด สุขเมืองมา จากศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ TCDC คุณศิริชัย มกรานนท์ จากห้องเสื้อ Theater คุณณัฏฐ์ มั่นคง จากแบรนด์ Kloset คุณภทรฤน พงษ์ประสิทธิ์ จากแบรนด์ VINN PATARARIN และคุณอรประพันธ์ สุทธินรเศรษฐ์ จากแบรนด์ Vickteerut

3

ทั้งนี้ ชุดที่ได้รับการคัดเลือกและตัดเย็บทั้ง 10 ชุด จะได้รับนำไปแสดงผลงานในงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 นี้

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated