กรมประมงร่วมกับห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จัดงาน “ประมงน้อมเกล้า” พร้อมเชิญร่วมประมูลภาพถ่ายปลากัดสีทองรายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. – 7 ก.ค. 62 นี้

2

ดร.อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมประมง และ นาง อรุณี รอดลอย นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษและหัวหน้ากลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำ กรมประมง แจ้งว่า กรมประมง ได้ร่วมกับ ห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จัด “งานวันประมงน้อมเกล้า” ขึ้น เนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2562 ที่ห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

1

โดยหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ นิทรรศการภาพถ่ายปลากัดสีทอง 10 สายพันธุ์ และร่วมประมูลภาพถ่ายปลากัดโดย คุณไบรท์ พัชร อุ่นแสงจันทร์ ช่างภาพอาชีพด้านปลากัดที่ได้ขึ้นทะเบียนปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ โดยเงินรายได้ หลังหักค่าใช้จ่าย ร่วมสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ และสามารถนำเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

5

สำหรับการประมูลภาพถ่ายปลากัดสีทอง ภาพถ่ายโดยคุณพัชร อุ่นแสงจันทร์ จะเริ่ม ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. – 19.00 น. จึงขอเชิญผู้ที่ชื่นชอบปลากัดไทยมาร่วมงานและชื่นชมภาพถ่ายในวันและเวลาดังกล่าว

6

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated