กฟก.เปิดเผยรายชื่อผู้แทนเกษตรกรจำนวน 20 คน ที่ชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 16มิ.ย.62 มีเกษตรกรมาใช้สิทธิ 1.3 ล้านคน คิดเป็น 25.04 % มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา อยากได้ผู้แทนเกษตรกรพร้อมทำหน้าที่เป็นปากเสียงให้เกษตรกรทั่วประเทศ กำหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์ด้านการจัดการหนี้สินและการฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ( กฟก.) เปิดเผยว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรทั่วประเทศจำนวน 4,922 หน่วย เพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) พ.ศ.2562 โดยมีเกษตรกรสมาชิกที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวน 5.5 ล้านคน มีพี่น้องเกษตรกรสนใจออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักกว่า 1.3 ล้านคน  คิดเป็น  25.04 % มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร
ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร

ซึ่งภายหลังการปิดหีบเมื่อเวลา 15.00 น.ของวันที่ 16 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้สรุปผลการนับคะแนนผู้แทนเกษตรกร  ที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในแต่ละภูมิภาคจำนวน 20 คน ได้แก่ ภาคเหนือ จำนวน 5 คน ภาคกลาง จำนวน 4 คน ภาคอีสาน จำนวน 7 คน และภาคใต้ จำนวน 4 คน โดยรายงานรายชื่อผู้แทนเกษตรกรที่ชนะการเลือกตั้งให้ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร(สำนักงานใหญ่) รับทราบ จากนั้นจะเสนอชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อลงนามแต่งตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกร ทำหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เพื่อให้ได้คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมาทำหน้าที่โดยเร็ว

04

นายสไกร เปิดเผย รายชื่อผู้แทนเกษตรกร (อย่างไม่เป็นทางการ) เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรชุดใหม่ ประกอบด้วย

ผู้แทนเกษตรกร ภูมิภาคที่ 1 (ภาคเหนือ) ได้แก่ 1.นายสิทธัญ วงศ์ปั๋น จากจังหวัดเชียงใหม่ 2.นายประสิทธิ์  บัวทอง จากจังหวัดพิจิตร 3.นายสมศักดิ์ โยอินชัย จากจังหวัดเชียงใหม่ 4.นายไชยภร แย้มปั้น จากจังหวัดสุโขทัย และ 5.นางศศิณัชสุภา จันทร์สุวรรณ จากจังหวัดกำแพงเพชร

ผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคที่ 2 (ภาคกลาง) ได้แก่ 1.นายยศวัจน์  ชัยวัฒนสิริกุล จากจังหวัดสุพรรณบุรี 2.นายกิตติพล ตะพานแก้ว จากจังหวัดลพบุรี 3.นางนิสา คุ้มกอง จากจังหวัดชัยนาท และ 4. นายนพรัตน์ เผ่าวัฒน์ชัย จากจังหวัดกาญจนบุรี

198445

ผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้แก่ 1.นายปิยะมงคล สิงห์กลาง จากจังหวัดมหาสารคาม 2.นายประจักษ์ บุญกาพิมพ์ จากจังหวัดร้อยเอ็ด 3.นายกิตติกร เชิดชู จากจังหวัดอุบลราชธานี 4. นายสำเริง ปานชาติ จจากจังหวัดสุรินทร์ 5.นายถวิล ตรีวรปรัชญ์ จากจังหวัดนครราชสีมา 6.นายนวคม เสมา จากจังหวัดอุดรธานี และ 7.นายจารึก บุญพิมพ์ จากจังหวัดศรีสะเกษ

ส่วนผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคที่ 4 (ภาคใต้ ) ได้แก่ 1.นายสมบูรณ์  จิตรเพ็ญ จากจังหวัดนราธิวาส  2.นายสาฝีอีโต๊ะบู จากจังหวัดสตูล 3.นางพจมาน สุขอำไพจิตร จากจังหวัดชุมพร และ 4.นายดรณ์ พุมมาลี จากจังหวัดพัทลุง

“ผู้แทนเกษตรกรที่ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ โดยกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรและการฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรการบริหารงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รวมทั้งดูแลให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการการบริหารกองทุนฟื้นฟู ฯ ร่วมเสนอความคิดเห็น แนวทางแก้ไขปัญหาของเกษตรกรทั้งด้านหนี้สิน การพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร รวมถึงมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในด้านต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” นายสไกร กล่าวทิ้งท้าย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated