คุณเสาวนีย์ ศรีสุมา นักปรับปรุงพันธุ์ทุเรียน ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ได้เปิดเผยว่า งานปรับปรุงพันธุ์ทุเรียนลูกผสม ได้เริ่มต้นสมัย ดร.ทรงพล สมศรี ผู้เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร ได้เริ่มทำมาตั้งแต่ ปี 2533 และต่อมามีนักวิชาการทำมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งตนเองที่เป็นทีมงาน ได้ทำการวิจัยทดลองจนได้มีการรับรองพันธุ์เรื่อยมา ปัจจุบันทุเรียนพันธุ์ใหม่ในชื่อจันทบุรี มีทั้งหมด 10 สายพันธุ์

“ทั้ง 10 สายพันธุ์มีจุดดีจุดเด่นแตกต่างกัน แต่ในส่วนของตนเองชอบทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 2 ที่มาจากการผสมระหว่างพันธุ์ชะนีและพวงมณี เพราะว่า ส่วนตัวชอบทั้งสองพันธุ์นี้อยู่แล้ว และเป็นทุเรียนที่หวานไม่มาก ลูกไม่ใหญ่มาก ชอบตรงความเหนียวของเนื้อที่มีความละเอียดและกลิ่นก็พอดี”

สำหรับหัวใจของการทำงาน นักปรับปรุงพันธุ์คนนี้ ผู้ซึ่งยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพให้ความคิดเห็นว่า ต้องซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อหน้าที่ ทำงานให้ตรงเวลา ตรงตามระยะเวลาของพืช…และกรณีผู้ปลูกมีคำแนะนำว่า “ต้องดูว่าจะนำไปปลูกเพื่อกรค้า หรือปลูกไว้กินเอง ถ้าปลูกเป็นการค้าจะต้องศึกษาให้ดีว่าตลาดทุเรียนพันธุ์ใหม่มีตลาดเปิดกว้างแค่ไหน ซึ่งจะต้องศึกษาด้วยตนเอง ไม่ควรตามกระแสจนเกินไป”

คุณเสาวนีย์ ศรสุมา นักปรับปรุงพันธุ์ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
คุณเสาวนีย์ ศรีสุมา นักปรับปรุงพันธุ์ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

รายละเอียดทุเรียนจันทบุรี 1-10

  • ทุเรียนลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 1 ผลผลิตออกต้นฤดู อายุเก็บเกี่ยวสั้น 105 วัน หลังดอกบาน สีเนื้อเหลือง รสชาติหวานมัน เนื้อค่อนข้างละเอียด กลิ่นอ่อนมาก เนื้อคงสภาพได้นานหลังปลิงหลุด
  • ทุเรียนลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 2 ผลผลิตออกต้นฤดู อายุเก็บเกี่ยวสั้น 95 วัน หลังดอกบาน ผลเล็ก สีเนื้อเหลือง เข้ม รสชาติหวานมัน เนื้อเหนียวละเอียด กลิ่นอ่อน
  • ทุเรียนลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 3 ผลผลิตออกต้นฤดู อายุเก็บเกี่ยวสั้น 97 วัน หลังดอกบาน สีเนื้อเหลืองเข้ม รสชาติหวานมัน เนื้อละเอียด เหนียว
  • ทุเรียนลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 4 ลูกผสมของแม่พันธุ์ก้านยาวกับพ่อพันธุ์หมอนทอง อายุเก็บเกี่ยวราว 114 วัน หลังดอกบาน เปอร์เซ็นต์การติดผลดีถึง 10% ให้ผลผลิตสูง ราว 45-60 ผล/ต้น เนื้อในสีเหลืองเข้มสวย เนื้อละเอียดเหนียว มีกลิ่นน้อย และรสชาติหวานมันปนระหว่างก้านยาวกับหมอนทอง
  • ทุเรียนลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 5 เป็นลูกผสมแม่พันธุ์ก้านยาวผสมปล่อยตามธรรมชาติ อายุเก็บเกี่ยวสั้นเพียง 104 วันหลังดอกบาน เปอร์เซ็นต์การติดผลดี ประมาณ 7% ให้ผลผลิตสูงราว 50-60 ผล/ต้น น้ำหนักผล 3 กิโลกรัม ทรงผลค่อนข้างกลม เนื้อในสีเหลืองเข้มกว่าพันธุ์ก้านยาว เนื้อเหนียวปานกลาง กลิ่นปานกลางแต่ไม่ฉุน รสชาติค่อนข้างมันมากกว่าหวาน
  • ทุเรียนลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 6 ลูกผสมของแม่พันธุ์ก้านยาวกับพ่อพันธุ์หมอนทอง อายุเก็บเกี่ยวปานกลาง 115 วันหลังดอกบาน เปอร์เซ็นต์ติดผลอยู่ในเกณฑ์ดี ประมาณ 8% น้ำหนักผล 3 กิโลกรัม ให้ผลผลิต 40-50 ผล/ต้น เนื้อในมีสีเหลืองคล้ายหมอนทอง รสชาติหวานมันมาก เนื้อละเอียดเหนียว และมีกลิ่นปานกลาง
  • ทุเรียนลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 7 ทรงผลค่อนข้างกลม หนามเล็ก สั้น ขนาดผลปานกลาง น้ำหนักผล เฉลี่ย 2.3 กิโลกรัม เนื้อหนาปานกลาง อายุเก็บเกี่ยวค่อนข้างสั้น 105 วัน หลังดอกบาน โดยดอกบานช่วงเดือนมกราคม เก็บเกี่ยวช่วงต้นเดือนพฤษภาคม เนื้อมีสีเหลืองสวยสม่ำเสมอ รสชาติหวานมัน เนื้อเหนียวปานกลาง เส้นใยปานกลาง มีกลิ่นอ่อน
  • ทุเรียนลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 8 ทรงผลค่อนข้างกลม ขนาดผลปานกลาง น้ำหนักผลเฉลี่ย 2.24 กิโลกรัม เนื้อหนาปานกลาง เมล็ดลีบ อายุเก็บเกี่ยวปานกลางระหว่าง 110-117 วัน หลังดอกบาน หรือเฉลี่ย 114 วัน หลังดอกบาน โดยดอกบานช่วงเดือนมกราคม เก็บเกี่ยวช่วงต้นเดือนพฤษภาคม เนื้อมีสีเหลืองสวยสม่ำเสมอ รสชาติหวานมันดีมาก เหนียว เนื้อละเอียด เส้นใยปานกลาง มีกลิ่นอ่อน เมื่อสุกเนื้อไม่เละ และเนื้อคงสภาพได้นานหลังเก็บเกี่ยว
  • ทุเรียนลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 9 ทรงผลค่อนข้างกลม รูปไข่ ขนาดผลปานกลาง น้ำหนักผลเฉลี่ย 3.43 กิโลกรัม เนื้อหนาปานกลาง มีก้านผลยาว 6.23 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยวค่อนข้างยาว (138 วัน)เปรียบเทียบกับพันธุ์อีหนัก (ทุเรียนพันธุ์ดั้งเดิมของปราจีนบุรี) เนื้อมีสีเหลืองสวยสม่ำเสมอ รสชาติ หวานมัน เนื้อเหนียวละเอียด เส้นใยปานกลาง มีกลิ่นอ่อน
  • ทุเรียนลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 10 ( ชะนี ผสม นกหยิบ) อายุเก็บเกี่ยวสั้น ระหว่าง 89-106 วัน หลังดอกบาน น้ำหนักรวม 47-3.17 กิโลกรัม ความหนาเนื้อประมาณ 1.06 เซนติเมตร น้ำหนักเนื้อต่อน้ำหนักผล ประมาณ 22.96% เมล็ดลีบ 39.19% รสชาติมันมาก หวานปานกลาง เนื้อสีเหลืองเข้ม ละเอียดและเหนียวทุเรียนพันธุ์ใหม่ จันทบุรี 1-10 มีดีอย่างไร? ทุเรียนพันธุ์ใหม่ จันทบุรี 1-10 มีดีอย่างไร? ทุเรียนพันธุ์ใหม่ จันทบุรี 1-10 มีดีอย่างไร?

เกษตรกรหรือผู้สนใจพันธุ์ทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 1-10 ติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร โทร. (039) 397-030 และ (039) 397-146 (ประมาณเดือนพฤษภาคม 2562 จะเปิดให้สั่งจองประจำปี)

หมายเหตุ : ภาพโปสเตอร์ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 1-9 จากศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated