หารือเตรียมการจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียน เกษตรกรขานรับทันที
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมการสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรชาวสวนทุเรียน หัวข้อสำคัญที่เป็นเรื่องใหม่ในวันนี้คือ การเตรียมจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมการสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรชาวสวนทุเรียน โดยมีเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียนใน 22 จังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร อ.ปลวกแดง จ.ระยองหารือเตรียมการจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียน

หารือเตรียมการจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียน ทั้งนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ชี้แจงทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนไทย ที่ปัจจุบันประมาณ 80% ตลาดส่งออกไปยังจีนกำลังได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดและการกีดกันทางการค้า พร้อมรับฟังสถานการณ์การผลิตการตลาดและแปลงใหญ่ทุเรียนในภาพรวม การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อการสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกร โดย นายมานพ แก้ววงษ์นุกูล และ นายมนตรี ศรีนิล จากสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ซึ่งสมาคมฯ เน้นการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายและการผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกันหารือเตรียมการจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียน

หารือเตรียมการจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียน สำหรับแนวทางการสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการทุเรียนระดับประเทศ เสนอให้เริ่มจากการจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนโดยคัดเลือกจากตัวแทนแปลงใหญ่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับเขต ในการคัดเลือกคณะกรรมการระดับประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น วางแผนพัฒนาการผลิตการตลาดร่วมกันหารือเตรียมการจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียน หารือเตรียมการจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียน

อนึ่ง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งสมาพันธ์ทุเรียน จากเกษตรกรผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่ง กล่าวว่า จริงอยู่ราคาทุเรียนปัจจุบัน ราคาน่าปลูก แต่สิ่งเกิดขึ้นเราไม่รู้ ถ้าดีแล้วไป ถ้าเกิดปัญหาละ มีคนเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ผมก็ว่าน่าจะดี และเราเห็นภาพรวมทุเรียนทั้งประเทศได้ดีขึ้น มีหนทางหลบหลีก ไม่ให้ผลผลิตออกมาชนกัน.หารือเตรียมการจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียน สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated