สั่งซื้อด่วน!!! ทุเรียนพันธุ์ดี ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ตั้งแต่ 11 มิ.ย. เป็นต้นไป
สั่งซื้อด่วน!!! ทุเรียนพันธุ์ดี ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ตั้งแต่ 11 มิ.ย. เป็นต้นไป

เรียกว่าเกษตรกรและผู้สนใจรอคอยก็ว่าได้ เพราะ 1 ปี เปิดให้สั่งซื้อได้เพียงครั้งเดียว นั่นก็คือ พันธุ์ทุเรียนและพันธุ์ไม้ผลอื่นๆ ที่เพาะขยายพันธุ์ โดยศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ใครที่เฝ้ารอขอให้รีบสั่งซื้อทางโทรศัพท์ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน เป็นต้นไป

ต่อไปนี้เป็นคำประกาศจำหน่ายพันธุ์ทุเรียน…

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายพันธุ์พืช ประจำปี 2562 ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 11 – 14 มิถุนายน 2562

ติดต่อสอบถาม : ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี โทร. 039-397030, 039-397146, 039-434096

เว็บไซต์ : www.doa.go.th/hc/chanthaburi ทุเรียนพันธุ์ดี ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 1. วิธีการจำหน่าย

1.1 โดยการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ จำนวน 4 หมายเลข ได้แก่

 • หมายเลขที่ 1 dtac 080-438-1161
 • หมายเลขที่ 2 true 064-683-6929
 • หมายเลขที่ 3 ais 093-127-3181
 • หมายเลขที่ 4 tot 039-434-096

1.2 เริ่มการสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่าของจะหมด

1.3 เวลาทำการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น. เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

 1. หลักเกณฑ์การสั่งซื้อ

2.1 ข้อมูลที่ผู้สั่งซื้อต้องแจ้งในการสั่งซื้อ

 • ชื่อ – นามสกุล
 • เลขที่บัตรประชาชน
 • ที่อยู่
 • เบอร์โทรศัพท์

2.2 สั่งซื้อได้ 1 สิทธิ์/การโทร 1 ครั้ง บอกข้อมูลในบัตรประชาชน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ผู้สั่งซื้อสามารถซื้อพันธุ์พืชทุกชนิดรวมกัน ไม่เกิน 20 ต้น โดยผู้สั่งซื้อต้องเตรียมข้อมูลชนิดพันธุ์พืชและจำนวนที่ต้องการให้พร้อมก่อนการโทรศัพท์ โดยตรวจสอบชนิดและจำนวนพันธุ์พืชที่จัดจำหน่ายได้ในเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 1. การมารับพันธุ์ไม้

3.1 หลังจากการโทรสั่งซื้อเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่จะแจ้งลำดับเลขผู้ซื้อ วันและเวลาในการมารับพันธุ์พืชของแต่ละท่าน

3.2 ผู้สั่งซื้อสามารถมารับพันธุ์พืชได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ตามวันและเวลาที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบแล้วในข้อ 3.1

3.3 ในวันที่มารับพันธุ์พืช มีขั้นตอนและเอกสารที่ต้องเตรียม ดังนี้

 • แจ้งชื่อ-นามสกุล และลำดับเลขผู้ซื้อ
 • ส่งสำเนาบัตรประชาชน
 • กรอกข้อมูลผู้ซื้อ และพันธุ์พืชที่ต้องการในใบคำขอซื้อพันธุ์พืช
 • ชำระเงินที่ห้องการเงิน
 • รับต้นไม้ที่เรือนเพาะชำ

ทุเรียนพันธุ์ดี ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี พันธุ์ไม้ที่จำหน่าย

ทุเรียน

 1. พันธุ์ จันทบุรี 1-9
 2. พันธุ์ก้านยาว
 3. พันธุ์ชะนี
 4. พันธุ์กระดุม
 5. พันธุ์พวงมณี
 6. พันธุ์นกหยิบ

พืชอื่นๆ

 1. มังคุด
 2. วานิลลา
 3. พริกไทย พันธุ์ ซีลอนชนิดค้าง / ชนิดพุ่ม

ราคาพันธุ์ไม้ ดังนี้

 1. ทุเรียน (ทุกสายพันธุ์) ราคาต้นละ 50 บาท
 2. มังคุด ราคาต้นละ 25 บาท
 3. พริกไทย ราคาต้นละ 25 บาท
 4. วานิลลา (สูง 1 เมตร) ราคาต้นละ 300 บาท

ข้อปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

มาตรา 32 : ได้รับการจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ โดยกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ทรงสิทธิ์ในพันธุ์ใหม่นั้น จึงสามารถอนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิ์ในพันธุ์พืชใหม่ของตนหรือโอนสิทธิ์ให้ในพันธุ์พืชใหม่ให้แก่บุคคลอื่นได้

มาตรา 33 : กรมวิชาการเกษตร มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการผลิตขายหรือจำหน่าย นำเข้ามาในราชอาณาจักร ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือมีไว้เพื่อกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว ซึ่งส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่

มาตรา 64 : ผู้ใดกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 33 หรือ 47 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ที่ซื้อพันธุ์ทุเรียนจันทบุรี 1-9 ปฏิบัติได้ดังนี้

 1. สามารถปลูกต้นทุเรียนในสวนของตนเองได้
 2. ขยายพันธุ์ต้นทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 1-9 เพื่อปลูกในสวนของตนเองได้ แต่ขยายพันธุ์เพื่อจำหน่ายไม่ได้

(ประกาศโดย : ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี /16 พ.ค.62)ทุเรียนพันธุ์ดี ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ทุเรียนพันธุ์ดี ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ทุเรียนพันธุ์ดี ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated