ปศุสัตว์ ลุยขับเคลื่อน Food Feed Farm
ปศุสัตว์ ลุยขับเคลื่อน Food Feed Farm

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางเดินทางไปเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก สวนมะเดื่อ จำกัด ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ Food Feed Farm โดยมี นายมานิตย์ โตล่ำ ประธานสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก จำกัด และมีนายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ให้การต้อนรับ ณ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated