พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ตามรอยสายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณ “ศาสตร์พระราชา ศรัทธาแห่งเกษตรกรรม”
พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ตามรอยสายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณ จัดงาน “ศาสตร์พระราชา ศรัทธาแห่งเกษตรกรรม”

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปทุมธานี จัดงาน “ศาสตร์พระราชา ศรัทธาแห่งเกษตรกรรม” ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 18.00 น. เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทางด้านการเกษตร และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรมของไทย ผ่านนิทรรศการพิเศษพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และ หลักสูตรฝึกอบรมวิชาของแผ่นดินอบรมเชิงปฏิบัติการ ไม่มีค่าใช้จ่ายมากกว่า 10 หลักสูตร ชิม ชม ช้อป สินค้าผลผลิต ผักผลไม้ ตามฤดูกาล อาหารพื้นบ้าน ต้นไม้ พันธุ์ไม้ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช (นวนคร) ริมถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ตามรอยสายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณ “ศาสตร์พระราชา ศรัทธาแห่งเกษตรกรรม”
นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ

นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมจัดงาน “ศาสตร์พระราชา ศรัทธาแห่งเกษตรกรรม” ผ่านนิทรรศการพิเศษ “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณด้านการเกษตร” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” พร้อมร่วมฟังเสวนาทางวิชาการเรื่อง “พิธีกรรม และสัญลักษณ์ เนื่องในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภูษาภรณ์ในงานพระราชพิธี ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย และอดีตเทพีคู่หาบทองหาบเงิน ทั้งนี้ภายในงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้การบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิชาของแผ่นดิน” จากผู้รู้ ผู้ปฏิบัติจริง มาถ่ายทอดให้เกษตรกร ประชาชนและผู้สนใจได้มาเรียนรู้ และนำไปปรับประยุกต์ใช้ โดยเปิดลงทะเบียนเรียน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น นอกจากนี้แล้วยังเลือก ชม ชิม ช้อป ซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตผลเกษตรดีมีคุณภาพ จากเกษตรกรโดยตรง เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ที่นำมาจัดจำหน่ายในราคามิตรภาพ กว่า 100 ร้านค้า”พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ตามรอยสายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณ “ศาสตร์พระราชา ศรัทธาแห่งเกษตรกรรม”

“ศาสตร์พระราชา ศรัทธาแห่งเกษตรกรรม” ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้ศาสตร์ของพ่อ ปรัชญาพอเพียง สร้างศรัทธาด้านการเกษตร จุดประกายความคิด ผ่านการอบรมวิชาของแผ่นดิน อาทิ “เกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา” เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ทำเกษตร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อการพึ่งตนเอง หลักสูตร “เกษตรเมืองและการต่อยอด” เรียนรู้เทคนิคการทำเกษตรแบบคนเมืองในพื้นที่จำกัดและการต่อยอดผลผลิตเพื่อสร้างรายได้ หลักสูตร“เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์” เรียนรู้การทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ประยุกต์ เทคนิคการบริหารจัดการ สร้างการตลาดและการต่อยอด เรียนรู้การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้กับการเกษตรเพื่อลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือน หลักสูตร “โซลาร์เซลล์ครัวเรือนขนาดเล็กสูบน้ำเพื่อการเกษตร” พบหลักสูตร“การทำมะนาวแฟนซี”เรียนรู้และลงมือปฏิบัติการขยายพันธุ์มะนาวหลายสายพันธุ์ในต้นเดียว  ลงมือปฏิบัติ “เพาะเห็ดฟางในตะกร้า” สร้างคลังอาหารให้กับครอบครัว และอีกหลากหลายหลักสูตรที่น่าสนใจพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ตามรอยสายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณ “ศาสตร์พระราชา ศรัทธาแห่งเกษตรกรรม”

3 พฤษภาคม 2562 พบกับนิทรรศการพิเศษ “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณด้านการเกษตร” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ร่วมตามรอยสายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณ ฟังปาฐกถาพิเศษเรื่อง “พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” พร้อมร่วมฟังเสวนาทางวิชาการเรื่อง “พิธีกรรม และสัญลักษณ์ เนื่องในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีในวิถีเกษตรสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับเกษตรกรเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญ และสร้างกำลังใจแก่เกษตรกรซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณกาลพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ตามรอยสายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณ “ศาสตร์พระราชา ศรัทธาแห่งเกษตรกรรม”

ชมนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ โดย 9 กล้า ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท พร้อมเผยเคล็ดลับการทำก้อนจุลลินทรีย์ง้วนดินด้วยเทคโนโลยีสรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน พบกับสุดยอดนวัตกรรมขยายพันธุ์พืช ร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษแชะ แชร์ เช็คอิน รับพันธุ์ไม้ท้องถิ่นกลับบ้านทันทีพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ตามรอยสายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณ “ศาสตร์พระราชา ศรัทธาแห่งเกษตรกรรม”

ชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรปลอดภัย ผัก ผลไม้ สดใหม่จากสวน ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพ จากเครือข่ายเกษตรกรและภาคีความร่วมมือ ที่นำมาจำหน่ายให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกซื้อกลับบ้านในราคาย่อมเยากว่า 100 ร้านค้า

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ตามรอยสายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณ “ศาสตร์พระราชา ศรัทธาแห่งเกษตรกรรม”ไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้ สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-529-2212-13, 087-359-7171 หรือคลิกดูรายละเอียด www.wisdomking.or.th และทาง facebook/Instagram: wisdomkingfan หรือLineID : @wisdomkingfan

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated