กรมปศุสัตว์ นำสื่อฯ ชมกระบวนการแปรรูปเนื้อไก่ทันสมัยของซีพีเอฟ
กรมปศุสัตว์ นำสื่อฯ ชมกระบวนการแปรรูปเนื้อไก่ทันสมัยของซีพีเอฟ

เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำคณะสื่อมวลชน ในโครงการสื่อมวลชนสัญจร “Food Feed Farm” ของกรมปศุสัตว์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเนื้อไก่ ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ณ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ครบวงจร อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ซึ่งทุกกระบวนการผลิตได้มาตรฐานระดับโลก ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้หลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) สอดคล้องตามข้อกำหนดของอียู เพื่อผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคชาวไทยและทั่วโลก เป็นสินค้าปศุสัตว์ที่นำเงินตราเข้าประเทศเป็นจำนวนมหาศาลในแต่ละปี ทั้งโรงงานดังกล่าวยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนในพื้นที่อีกด้วย โดยมี นายภาณุวัตร เนียมเปรม รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และนายสัตวแพทย์พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล รองกรรมการผู้จัดการ ด้านมาตรฐานการผลิตสัตว์ปีกและด้านความยั่งยืน ธุรกิจไก่เนื้อ ซีพีเอฟ ให้การต้อนรับ

กรมปศุสัตว์ นำสื่อฯ ชมกระบวนการแปรรูปเนื้อไก่ทันสมัยของซีพีเอฟ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

กรมปศุสัตว์ นำสื่อฯ ชมกระบวนการแปรรูปเนื้อไก่ทันสมัยของซีพีเอฟกรมปศุสัตว์นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมซีพีเอฟ 20190430_103513

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated