CPRAM ร่วมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำทะเล ปล่อยลูกพันธุ์ปูม้ากว่า 100,000 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ
CPRAM ร่วมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำทะเล ปล่อยลูกพันธุ์ปูม้ากว่า 100,000 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ

คุณสาธิต แสงเรืองอ่อน และ คุณทิวากร จงมีความสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมกับกรมประมงโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี และ บริษัท วิยะเครปโปรดักส์ จำกัด ทำกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำทะเล ในโครงการปูม้า ยั่งยืน คู่ทะเลไทย เพื่อเพิ่มปริมาณปูม้าในพื้นที่บริเวณชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

CPRAM ร่วมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำทะเล ปล่อยลูกพันธุ์ปูม้ากว่า 100,000 ตัว คืนสู่ธรรมชาติCPRAM ร่วมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำทะเล ปล่อยลูกพันธุ์ปูม้ากว่า 100,000 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ

โดยทำการปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าคืนสู่ทะเล จำนวนกว่า 100,000 ตัว อีกทั้งยังได้ช่วยกันเก็บขยะบริเวณโดยรอบเกาะเสร็จ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอีกด้วย เป็นหนึ่งในภารกิจดีดีเพื่อสังคมที่ซีพีแรม ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานีCPRAM ร่วมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำทะเล ปล่อยลูกพันธุ์ปูม้ากว่า 100,000 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated