แอป Farmbook เปิดระบบ iOS ให้ดาวน์โหลดปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรสะดวก ทันใจ
แอป Farmbook เปิดระบบ iOS ให้ดาวน์โหลดปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรสะดวก ทันใจ

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดระบบปฏิบัติการ iOS ให้เกษตรกรผู้ใช้สมาร์ทโฟนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (Farmbook) ปรับปรุงข้อมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตรสะดวก รวดเร็ว ทันใจ พร้อมตรวจสอบสิทธิที่ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการและมาตรการของรัฐ หลังเปิดใช้ระบบปฏิบัติการ Android หวังอำนวยความสะดวกเกษตรกรใช้งานได้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่

 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (Farmbook) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรสามารถปรับปรุงข้อมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตรของตนเองผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ สมาร์ทโฟน ทำให้สามารถตรวจสอบการขึ้นทะเบียนของตนเองว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ และตรวจสอบสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือตามโครงการและมาตรการของรัฐ โดยที่ผ่านมาได้ให้บริการในระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลและรายงานผลจากเกษตรกรที่ปรับปรุงผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวบนเว็บไซต์ http://farmbook.doae.go.th/  โดยใช้บัญชีผู้ใช้งานเดียวกับระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร http://farmer.doae.go.thแอป Farmbook เปิดระบบ iOS ให้ดาวน์โหลด

ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้แอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุม และอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรรวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (Farmbook) เพิ่มเติม โดยเพิ่มบริการแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตกรดิจิทัล (Farmbook) ในระบบปฏิบัติการ iOS โดยเกษตรกรสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://apple.co/2YdYI7J หรือดาวน์โหลดได้ที่ App Store นอกจากนี้ยังได้เพิ่มการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันสำหรับเกษตรกรให้ทราบว่าแปลงที่ตนเองได้ปรับปรุงข้อมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตรผ่านแอปพลิเคชัน ผ่าน/ไม่ผ่าน การจัดชุดติดประกาศแอป Farmbook เปิดระบบ iOS ให้ดาวน์โหลด

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทราบว่ามีเกษตรกรในตำบลที่ตนเองรับผิดชอบปรับปรุงข้อมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตรผ่านแอปพลิเคชันเป็นรายวัน ซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดของเกษตรกรที่ปรับปรุงได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดชุดติดประกาศได้ทันต่อสถานการณ์และไม่ตกหล่น หากมีกรณีการช่วยเหลือตามโครงการและมาตรการของรัฐ ดังนั้น เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งใช้สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ iOS สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ตามช่องทางดังกล่าว ซึ่งสะดวก รวดเร็ว ลดเวลาและขั้นตอนในการเดินทางมาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ

(ข่าวโดย อัจฉรา : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์, เมษายน 2562/ ข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated