แล้งมาเยือน...น้ำในสวนมีพอไหม?
ผู้ใหญ่ดำรงค์ศักดิ์ สินศักดิ์ เปิดโอกาสให้เยี่ยมชมบ่อเก็บน้ำในสวนทุเรียนที่ชุมพร อย่างเต็มที่...

เรื่อง/ภาพ : ทีมข่าวเกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน

ภารกิจหนึ่งของ “เกษตรก้าวไกล” ในปี 2562 คือ การเดินทางลงพื้นที่ค้นหาแหล่งน้ำต้นแบบในแปลงของเกษตรกรทั่วประเทศ (เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ค้นหาสุดยอดเกษตรกรประเทศไทย) ตามที่เราได้รายงานข่าวมาเป็นระยะๆ ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา https://goo.gl/Z3bhVM ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า KASET WATER-น้ำเพื่อการเกษตร (หรือสั้นๆ K water) เราตั้งใจว่าจะค้นหาแหล่งน้ำต้นแบบให้ได้สัก 10 แห่ง…

บ่อที่ 1 ที่เราไปดู...มีหลังคาด้วย
บ่อที่ 1 ที่เราไปดู…มีหลังคาด้วย
บ่อที่ 2 ยังไม่มีหลังคา แต่ดูโครงสร้างจะมีเหมือนกัน
บ่อที่ 2 ยังไม่มีหลังคา แต่ดูโครงสร้างจะมีเหมือนกัน

ดังเช่นในคลิปที่นำมาเสนอนี้ เป็นบ่อเก็บน้ำในสวนทุเรียน (ข้อมูลรายละเอียดจะอยู่ในลิงค์นี้ https://www.facebook.com/kasetkaoklai/videos/751843688531803/) เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราได้รับความร่วมมือจากสวนทุเรียนผู้ใหญ่ดำรงค์ศักดิ์ สินศักดิ์ ชุมพร (ซึ่งได้ถ่ายมาให้เห็นจำนวน 3 บ่อน้ำ ทั้ง 3 แปลง พร้อมคำอธิบายอย่างชัดเจน…

ในการนำเสนอเรื่องน้ำนี้ เป็นความตั้งใจของเรา หลังจากที่ตลอดปี 2561 ได้ออกเดินทางตามโครงการ “เกษตรคือประเทศไทย” ได้เห็นว่าระบบบริหารจัดการน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของการทำการเกษตร เราได้รับคำบอกเล่าจากเกษตรกรหลายคน เราได้เห็นสระเก็บน้ำตามสวนต่างๆ…จากคำบอกเล่าของแต่ละคนกับภาพที่เห็นทำให้เราต้องคิดและสานต่อ คือบอกต่อไปยังผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ตระหนักรับรู้และป้องกันแก้ไขก่อนภัยแล้งจะเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า…

น้ำสมบูรณ์มีใช้ตลอดปี
น้ำสมบูรณ์มีใช้ตลอดปี
เป็นระบบน้ำบาดาล...ดูดน้ำมาพักไว้ในบ่อสำรองน้ำ
เป็นระบบน้ำบาดาล…ดูดน้ำมาพักไว้ในบ่อสำรองน้ำ

“ก่อนทำเกษตรต้องคิดก่อนเลยว่าน้ำมีหรือไม่”..“เมื่อหลายปีก่อนผมต้องเสียค่าซื้อน้ำมารดทุเรียนหลายแสนบาท”..“ผมจะมีสระน้ำประจำสวน”..“โอ่งเก็บน้ำที่เห็นเอาไว้รดต้นเล็ก…ต้นใหญ่ไม่มีสิทธิ์”…ฯลฯ… ทุกคำพูดอยู่ในหัวคิดและหัวใจของเราเสมอมา

ทีมข่าวเกษตรก้าวไกล พร้อมที่จะลงพื้นที่ไปดูแหล่งน้ำต้นแบบทั่วประเทศ
ทีมข่าวเกษตรก้าวไกล พร้อมที่จะลงพื้นที่ไปดูแหล่งน้ำต้นแบบทั่วประเทศ
ฟอร์ด เรนเจอร์ "น้ำเพื่อการเกษตร" พาหนะแกร่ง...พร้อมลุยทั่วประเทศ
ฟอร์ด เรนเจอร์ พาหนะแกร่ง…พร้อมลุยดูแหล่งน้ำต้นแบบในแปลงของเกษตรกรทั่วประเทศ

เราเองทราบดีว่าเรื่องที่ยิ่งใหญ่นี้ “น้ำเพื่อการเกษตร” ใครคนใดคนหนึ่งไม่มีทางทำได้ จึงขอป่าวประกาศเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดในประเทศไทยนี้มาช่วยกันคนละไม้คนละมือ…ด้วยการติดแอทแทค #แล้งมาเยือนน้ำในสวนมีพอไหม #น้ำเพื่อการเกษตร #น้ำคือหัวใจการเกษตร #เราจะทุ่มเทเพื่อเกษตรกรทุกคน หรือแอทแทคอื่นใดที่สื่อถึงเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อให้เมืองไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอย่างยั่งยืนนะครับ.

หมายเหตุ : เกษตรกรท่านใดที่มีรูปแหล่งน้ำในสวนหรือในฟาร์มเชิญส่งมาให้ชื่นชมกันบ้าง เพื่อที่หลายคนจะได้เห็น และเราเองก็จะลงพื้นที่ไปดูกับตาต่อไป…ขอบคุณครับ)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated