กรมวิชาการเกษตร บุกสถานประกอบการ กวาดสารชีวภัณฑ์ผิดกฏหมายหลอกขายเกษตรกร
กรมวิชาการเกษตร บุกสถานประกอบการ กวาดสารชีวภัณฑ์ผิดกฏหมายหลอกขายเกษตรกร

กรมวิชาการเกษตร ส่งสารวัตรเกษตร บุกสถานประกอบการ ร้านจำหน่ายสารชีวภัณฑ์เถื่อน อายัดของกลางกว่า 8,000 ลิตร มูลค่า 4.5 ล้านบาท ชี้ความผิดฐานผลิตและมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและผลิตวัตถุอันตรายปลอม เผยที่ผ่านมามีคดีสารชีวภัณฑ์ส่อผิดกฎหมายถึง 15 ราย 

กรมวิชาการเกษตร บุกสถานประกอบการ กวาดสารชีวภัณฑ์ผิดกฏหมายหลอกขายเกษตรกร
นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มสารวัตรเกษตร กรมวิชาการเกษตร ได้รับแจ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชื่อการค้าสารกำจัดวัชพืชกรีนเบิร์น ของบริษัท ไทย เนเจอรัล โปรดักท์ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เป็นสารชีวภัณฑ์ กับกรมวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและเข้าไปตรวจสอบสถานประกอบการบริษัท ไทย เนเจอรัล โปรดักท์ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จากการตรวจสอบพบว่า ผลิตภัณฑ์กรีนเบิร์นไม่ได้ทำการผลิตและจำหน่ายมาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปีแล้ว และทางร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายได้ส่งผลิตภัณฑ์กลับคืนแก่บริษัทแต่ยังไม่สามารถทำลายได้ เนื่องจากอยู่ในช่วงระหว่างการตกลงราคาเพื่อทำลาย จึงยังพบผลิตภัณฑ์ กรีนเบิร์น ถูกเก็บไว้ภายในโรงงานดังกล่าว

นอกจากนี้ ได้ตรวจพบผลิตภัณฑ์ ชื่อการค้า คิวสตาร์ ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ตัวเดียวกันกับ กรีนเบิร์น เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชื่อการค้า กรีนเบิร์น และ คิวสตาร์จำนวน 2 รายการ อายัดจำนวน 22 ลิตร เพื่อส่งวิเคราะห์หาสารออกฤทธิ์ที่ต้องสงสัยว่าปะปนมาในผลิตภัณฑ์ ซึ่งจากผลการตรวจวิเคราะห์พบสารพาราควอตผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 รายการ ซึ่งไม่ตรงกับที่ขอขึ้นทะเบียนไว้ เจ้าหน้าที่จึงได้อายัดผลิตภัณฑ์ที่ตรวจพบสารพาราควอตทั้งหมด ซึ่งจากการเข้าตรวจสอบบริษัทดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บตัวอย่างวัตถุอันตราย ปุ๋ย และทำการอายัดสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบไว้ทั้งหมด 13 รายการ รวมจำนวน 8,518 ลิตร คิดเป็นมูลค่า 4.5 ล้านบาท

กรมวิชาการเกษตร บุกสถานประกอบการ กวาดสารชีวภัณฑ์ผิดกฏหมายหลอกขายเกษตรกร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ความผิดในเบื้องต้น คือ ผลิตและมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน  มีโทษตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ส่วนผลิตวัตถุอันตรายปลอมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 700,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

กรมวิชาการเกษตร บุกสถานประกอบการ กวาดสารชีวภัณฑ์ผิดกฏหมายหลอกขายเกษตรกรกรมวิชาการเกษตร บุกสถานประกอบการ กวาดสารชีวภัณฑ์ผิดกฏหมายหลอกขายเกษตรกร

“ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร ได้เข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตและร้านขายสารชีวภัณฑ์ โดยได้ทำการเก็บตัวอย่างและอายัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องมาตรวจสอบในห้องปฏิบัติการของกรมวิชาการเกษตร จำนวนทั้งสิ้น 15 ราย ซึ่งพบว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 จำนวน 8 ราย ส่วนที่เหลืออีก 7 ราย อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ หากพบว่ามีความผิดกรมวิชาการเกษตรจะดำเนินการกับสถานประกอบการและร้านจำหน่ายสารชีวภัณฑ์ดังกล่าวทันที ”

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated