เกษตรคือความสุขร่วมกันของคนไทยทุกคน
ถ้าการเกษตรเจริญ...ประเทศไทยคนไทยก็จะกินดีอยู่ดีอย่างแน่นอน (ภาพนี้พบเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ อ.แม่ทา จ.ลำพูน)

ในโอกาสปีใหม่ 2562 นี้“เกษตรก้าวไกล” และ “เกษตรโว้ย(VOICE)” ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตาม รวมทั้งกดถูกใจ กดติดตาม และกดแชร์ เพจ “เกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน” และ “เกษตรโว้ย(VOICE)” รวมทั้งทั้งช่อง YouTube เกษตรก้าวกลไปด้วยกัน…เราไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนนอกจากคำกล่าว “ขอบคุณ” และการทำหน้าที่ให้ดีที่สุด…คือการนำเสนอข่าวสารด้านการเกษตรให้มีความหลากหลาย ถูกต้อง ตรงไปตรงมา

พบ Young Smart Farmer (TSF) เกษตรกรรุ่นใหม่ผู้ปลูกเมล่อนแห่งจ.เชียงใหม่
พบ Young Smart Farmer (ํYSF) เกษตรกรรุ่นใหม่ผู้ปลูกเมล่อนแห่งจ.เชียงใหม่

ปี 2561 ที่ผ่านไปหยกๆ นั้น เรายึดหลักว่า “เกษตรกรอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่นั่น” กับคำมั่นนี้เราก็ออกเดินทางไปทั่วประเทศ จากเหนือจรดใต้ ตะวันออกไปตะวันตก…เราได้พบกับพี่น้องเกษตรกรจำนวนมาก ทุกคนมีเกษตรอยู่ในหัวใจทำอาชีพด้วยความมุ่งมั่น แต่ผลลัพธ์ของเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยดีนัก ยังคงต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคนานัปการ แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือพี่น้องเกษตรกรตื่นตัวที่จะพัฒนาอาชีพการเกษตรกันมาก

พบเกษตรกรชาวสวนทุเรียนหลง-หลินลับแล จ.อุตรดิตถ์
พบเกษตรกรชาวสวนทุเรียนหลง-หลินลับแล จ.อุตรดิตถ์

มีการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้มากขึ้น มีการคิดค้นสร้างสรรค์เติมเต็มไอเดียต่างๆ ที่จะเป็นการพัฒนาการเกษตรอย่างมุ่งมั่น และพลิกความเชื่อแบบเดิมๆ ที่ว่าทำเกษตรแล้วจน มาสู่การทำเกษตรในรูปแบบธุรกิจการเกษตรมากขึ้น มีการรวมกลุ่มกันชัดเจน และเพิ่มมูลค่าการเกษตร เช่น การแปรรูปผลิตผล การผลิตเองขายเอง การทำเป็นเกษตรท่องเที่ยว ฯลฯ

พบเกษตรชาวนา...กำลังไถนาด้วยรถไถคันใหม่
พบเกษตรชาวนา…กำลังไถนาด้วยรถไถคันใหม่

จาก “เกษตรคือความจน” มาเป็น “เกษตรคือความสุข” ดูๆแล้วมีโอกาสมีความหวังมากขึ้น ขอเพียงผู้ที่ควบคุมนโยบาย และผู้ที่อยู่ในภาคส่วนต่างๆ มาช่วยกันให้เต็มแรง “เกษตรคือประเทศไทย” เพื่อทำการเกษตรของเราให้เจริญ

พบเกษตรกรเลี้ยงไก่โคราช ที่ อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
พบเกษตรกรเลี้ยงไก่โคราช ที่ อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

ในปี 2562 เราตั้งเป้าหมายว่าจะออกเดินทางไปทั่วประเทศเหมือนเดิม แต่ครั้งนี้เราจะ Focus หรือมุ่งเป้ามากขึ้น จากที่ยึดหลักว่า “เกษตรกรอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่นั่น” มาเป็น “ค้นหาสุดยอดเกษตรกรประเทศไทย” หรือชื่อโครงการเป็นภาษาอังกฤษว่า Thailand Super Farmers (TSF) เพื่อค้นหาเกษตรกรที่เป็นต้นแบบ เป็นหัวขบวน เป็นเกษตรอัจฉริยะ (หรือเกษตรกรที่เป็นตัวอย่างได้) เพราะเราเชื่อว่าเกษตรกรเหล่านี้จะนำพาเพื่อนเกษตรกรคนอื่นๆ ไปสุ่จุดหมายปลายทางได้

พบเกษตรกรหญิงดีเด่นแห่งชาติ...ทำไร่อ้อยที่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
พบเกษตรกรหญิงดีเด่นแห่งชาติ…ทำไร่อ้อยที่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

“ไม่มีใครที่สามารถเดินไปได้คนเดียว ทุกอย่างจะสำเร็จได้ต้องมีเพื่อนร่วมทาง จึงจะเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่” เราเองตระหนักต่อความคิดนี้และตั้งใจว่าจะเปิดตัวโครงการ (พร้อมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่กำลังเชื้อเชิญ) ประมาณวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

พบเกษตรกรเจ้าของรางวัลสวนเงาะโรงเรียนดีเด่นแห่ง อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
พบเกษตรกรเจ้าของรางวัลสวนเงาะโรงเรียนดีเด่นแห่ง อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ เราตั้งเป้าหมายว่าจะค้นหาสุดยอดเกษตรกรสาขาต่างๆ ให้ได้ประมาณ 100 คน หรืออาจจะมากกว่านั้น และนอกจากนี้เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจากที่เราเดินทางไปทั่วประเทศเห็นได้ชัดว่าเกษตรกรรายย่อยของเรายังมีปัญหามาก เราจึงตั้งใจจะจัด โครงการอบรมติดอาวุธให้กับเกษตรกรไทย อาวุธที่ว่าไม่ใช่เรือดำน้ำแต่เป็นความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้เกษตรกรไทยพร้อมรบในโลกออนไลน์ มีเป้าหมายว่าจะจัดอบรมประมาณ 10 ชุมชนทั่วประเทศ และอีกโครงการของเราที่เป็นผลจากการเดินทางไปทั่วประเทศเช่นกัน คือ โครงการ Kaset Water (เป็นหนึ่งในโครงการพิเศษที่จะจัดให้มีขึ้น) เราพบว่าเรื่องการบริหารจัดการน้ำภาคเกษตร โดยเฉพาะระบบน้ำในแปลงของเกษตรกรเป็นเรื่องสำคัญมาก ที่ผ่านมานั้นการนำเสนอข่าวเรื่องน้ำมักไม่ค่อยได้รับความสนใจมากนัก เราจึงต้องรวมพละกำลังทุกวิถีทางให้ทุกคนตระหนักรับรู้ร่วมกัน

มาศึกษาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร ของกรมชลประทานที่ ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 จ.อุบลราชธานี
มาศึกษาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร ของกรมชลประทาน ณ ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 จ.อุบลราชธานี

สรุปปี 2562 เราจะทำ 3 เรื่องหลัก (เรื่องที่ 1 คือโครงการค้นหาสุดยอดเกษตรกรทั่วไทย เรื่องที่ 2 คือโครงการอบรมติดอาวุธให้เกษตรกรไทย และเรื่องที่ 3 เป็นโครงการพิเศษ เช่น โครงการ Kaset Water)…ทั้ง 3 เรื่องที่กำหนดขึ้นมันไม่ง่าย แต่ไม่ทำก็ไม่ได้ในเมื่อเราตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากๆ… “เกษตรคือประเทศไทย” “เกษตรกรคือหัวใจของเรา” “ค้นหาสุดยอดเกษตรกรทั่วไทย” “Thailand Super Farmers” “เกษตรกรคนเก่งคนแกร่งต้องเต็มพื้นที่” และเป้าหมายใหม่ของเราที่เพิ่มเติมเข้ามา… “เกษตรคือความสุข” “Agriculture is happiness”…เราคนไทยต้องช่วยกันทำให้การเกษตรเจริญดังที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงมีพระบรมราโชวาท “ความเจริญของประเทศต้องอาศัยความเจริญของการเกษตรเป็นสำคัญ” ถ้าการเกษตรเจริญ…ประเทศไทยคนไทยก็จะกินดีอยู่ดี…เกษตรคือความสุขร่วมกันของคนไทยทุกคนครับ.

พบเกษตรกรทำไร่นาสวนผสมที่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
พบเกษตรกรทำไร่นาสวนผสมที่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated