สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนวันเด็ก 50 ทุน
สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนการศึกษา ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของผู้สื่อข่าวสายเกษตร ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ซึ่งสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ ห้องโถงอาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ประธานในพิธีมอบทุน...
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ประธานในพิธีมอบทุน…
ดร.ดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติมาเป็นผู้มอบทุนในครั้งนี้ด้วย
ดร.ดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติมาเป็นผู้มอบทุนในครั้งนี้ด้วย

การมอบทุนการศึกษา จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเริ่มต้นตั้งแต่ยุคนายกสาโรช บุญแสง และปัจจุบันเป็นยุคของ นายกถวิล สุวรรณมณี จัดมอบขึ้นจำนวน 50 ทุน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กๆที่เป็นบุตรของสื่อมวลชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน… “สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้งานวันนี้เกิดขึ้นและสำเร็จลงได้” นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ กล่าวสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนวันเด็ก 50 ทุน

นายถวิล สุวรรณมณี นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมมอบทุนให้เกิดขึ้น...
นายถวิล สุวรรณมณี นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมมอบทุนให้เกิดขึ้น…

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนวันเด็ก 50 ทุนสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนวันเด็ก 50 ทุนสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนวันเด็ก 50 ทุนสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนวันเด็ก 50 ทุนสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนวันเด็ก 50 ทุนสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนวันเด็ก 50 ทุน

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนวันเด็ก 50 ทุนสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนวันเด็ก 50 ทุนสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนวันเด็ก 50 ทุนสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนวันเด็ก 50 ทุนสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนวันเด็ก 50 ทุน

บรรดาผู้ปกครองที่เป็นสื่อมวลชน ถ่ายภาพบุตรหลาน...
บรรดาผู้ปกครองที่เป็นสื่อมวลชน ถ่ายภาพบุตรที่มารับทุนการศึกษา..
นายสุราษฎร์ ทองมาก ที่ปรึกษาอาวุโส และในฐานะอดีตประธานชมรมสื่อมวลชนเกษตรฯ (ก่อนที่จะมาเป็นสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ) ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีบนเวที...
นายสุราษฎร์ ทองมาก ที่ปรึกษาอาวุโส และในฐานะอดีตประธานชมรมสื่อมวลชนเกษตรฯ (ก่อนที่จะมาเป็นสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ) ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีบนเวที…รวมทั้งกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดงาน
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated