กลุ่มธุรกิจในเครือไทยเบฟ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย นางอัญชลี อัจจิมาธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาหารเสริม จำกัด พร้อมด้วย ดร.เอกพล ณ สงขลา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักทรัพยากรบุคคลและคณะผู้บริหารไทยเบฟ  เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการวิจัยพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ ร่วมกับ ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในงาน “เกษตรสุรนารี’ 62” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันเศรษฐกิจสามารถต่อยอดทางด้านเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ในงานได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารี ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ที่ผ่านมา

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated