กรมส่งเสริมการเกษตร   จัดงานวันสาธิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา 37 จังหวัด ทั่วประเทศ ดึงนวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต เสริมความรู้ด้านการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาให้เกษตรกร อย่างครบวงจร

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated