ข้อมูลสุนัขหลวงที่ไปแสดงความสามารถพิเศษ งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ วันที่ ๑๔ – ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง (ฟิชวิลเลจ) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

๑. คุณเบอร์สาม ครูฝึก จ.ส.อ.ประทีป ขันตี แสดงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประวัติ คุณเบอร์สาม เพศเมีย ชุดเศวตร ผ่าคลอด วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๔๕ น. ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นสุนัขลำดับที่ ๓ อายุ ๑๐ ปี แม่ คุณขาว เศวตร พันธุ์ พันทาง พ่อ ไม่ทราบเปิดประวัติ 6 สุนัขทรงเลี้ยง-งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงฯ ครั้งที่ 14

๒. คุณวัง ครูฝึก จ.ส.อ.สมเกียรติ แป้นท้วม แสดงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประวัติ คุณวังเพศผู้ชุดแม่น้ำผ่าคลอดวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๔๒ น. ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นสุนัขลำดับที่ ๒ เป็นเหลนคุณทองแดง สุวรรณชาด อายุ ๘ ปี แม่ คุณข้าวคลุกกะปิ พันธุ์ Thai super-Basenji พ่อ คุณบิ๊กฟลาเวอร์ พันธุ์ พันทางเปิดประวัติ 6 สุนัขทรงเลี้ยง-งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงฯ ครั้งที่ 14

๓. คุณแกงเขียวหวาน ครูฝึก พ.อ.อ.สุทัศน์ ป้องจตุรัส แสดงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประวัติ คุณแกงเขียวหวาน เพศผู้ ชุดแกง เป็นเหลนของคุณทองแดง สุวรรณชาด คลอดโดยการผ่าคลอด ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เวลา ๑๗.๒๔ น. เป็นสุนัขลำดับที่ ๘ อายุ ๑๒ ปี แม่ คุณข้าวแดงแกงร้อน พันธุ์ Thai super-Basenji พ่อ คุณปะโตเลมีย์ ณ วังทองหลาง พันธุ์ Thai super-Basenji      เปิดประวัติ 6 สุนัขทรงเลี้ยง-งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงฯ ครั้งที่ 14

๔. คุณเบอร์หนึ่ง ครูฝึก ส.ท.ริติพัฒน์ แคใหญ่ แสดงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประวัติ คุณเบอร์หนึ่ง เพศเมีย ชุดเศวตร คลอดธรรมชาติ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นสุนัขลำดับที่ ๑ อายุ ๑๐ ปี แม่ คุณขาว เศวตร พันธุ์ พันทาง พ่อ ไม่ทราบเปิดประวัติ 6 สุนัขทรงเลี้ยง-งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงฯ ครั้งที่ 14

๕. คุณเบอร์สอง ครูฝึก จ.ส.อ.พนม เพ็ชรล้อมทอง แสดงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประวัติ คุณเบอร์สอง เพศผู้ ชุดเศวตร ผ่าคลอด วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๔๕ น. ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นสุนัขลำดับที่ ๒ อายุ ๑๐ ปี แม่ คุณขาว เศวตร พันธุ์ พันทาง พ่อ ไม่ทราบเปิดประวัติ 6 สุนัขทรงเลี้ยง-งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงฯ ครั้งที่ 14

๖. คุณป่าสัก ครูฝึก จ.ส.อ.ศรไพร์สณฑ์ จันบัวลา แสดงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประวัติ คุณป่าสัก เพศผู้ ชุดแม่น้ำ ผ่าคลอด วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๔๔ น. ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นสุนัขลำดับที่ ๖ เป็นเหลนคุณทองแดง สุวรรณชาด อายุ ๘ ปี แม่ คุณข้าวคลุกกะปิ พันธุ์ Thai super-Basenji พ่อ คุณบิ๊กฟลาเวอร์ พันธุ์ พันทาง

หมายเหตุ : งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 14–16  ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ  ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง (ฟิชวิลเลจ) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยเข้าชมฟรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 โทร. 0 – 2638 – 2827 หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.thailandgrandpetshow.com หรือ https://www.facebook.com/ThailandGrandPetShow

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated