เจาะแหล่งผลิตหอมแดงศรีสะเกษ เตือนให้ระวัง
สภาพอากาศช่วงปลายปีนี้...หอมแดงเสี่ยงต่อโรคหมาเลื้อย หรือหมานอน เป็นอย่างมาก เกษตรกรต้องระวังให้จงดี

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแหล่งพื้นที่ปลูกหอมแดงใหญ่ของประเทศ โดยจังหวัดศรีสะเกษ มีขนาดพื้นที่ปลูกหอมแดงเป็นอันดับ 1 ของภาค ซึ่งสร้างรายได้ให้เกษตรกรค่อนข้างมาก โดยหอมแดงเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนในระยะสั้น ระยะเวลาตั้งแต่ปลูกจนเก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณ 45-70 วัน เกษตรกรนิยมเตรียมพันธุ์ของตนเองไว้ และบางส่วนสั่งซื้อจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบกับหน่วยงานภาครัฐดำเนินการส่งเสริมรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ โดยเป็นสินค้าของดีจังหวัดศรีสะเกษ เจาะแหล่งผลิตหอมแดงใหญ่อีสาน จ.ศรีสะเกษ เตือนเกษตรกรดูแลคุณภาพช่วงผลผลิตออกปลายปี

ปัจจุบัน ราคาที่เกษตรกรขายได้ของจังหวัดศรีสะเกษ พบว่าช่วงต้นเดือนธันวาคม 2561 หอมปึ่งราคาเฉลี่ย กิโลกรัมละ 15-20 บาท โดยขณะนี้พื้นที่ปลูกหอมแดงจะอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตในรอบแรก ส่วนหอมแดงที่ปลูกในพื้นที่ทำนา เกษตรกรกำลังเร่งทำการปลูก ซึ่งคาดว่าผลผลิตของจังหวัดจะออกมากในปลายเดือนธันวาคม 2561 ถึง มกราคม 2562

ด้านนายไพทูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี (สศท.11) กล่าวเสริมว่า หอมแดงเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็น โดยสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม จะส่งผลต่อปริมาณผลผลิต หากปีใดสภาพอากาศหนาวเร็วฝนไม่ชุก ปริมาณความชื้นในอากาศสูง การเจริญเติบโตจะดีและผลผลิตจะดีตามด้วย อย่างไรก็ตามพบว่าปีนี้สภาพอากาศร้อน หอมแดงอาจเกิดโรคหอมเลื้อย หรือ โรคหมานอน โดยต้นหอมเกิดอาการบิดเบี้ยวและราบลงกับพื้นดิน (เกิดจากเชื้อราคอลลีท็อตทริคั่ม เข้าทำลายผิวเนื้อเยื่อโคนต้นเน่าเสียหาย) และจะส่งผลปริมาณผลผลิตตกต่ำหรือไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

สภาพหอมแดงที่เกิดโรคหอมเลื้อย หรือ โรคหมานอน...
สภาพหอมแดงที่เกิดโรคหอมเลื้อย หรือ โรคหมานอน…

ดังนั้น จึงขอเตือนเกษตรกรให้ดูแลแปลงเพาะปลูก หากพบหรือสงสัยหอมแดงจะเป็นโรคหมานอน สามารถเก็บเกี่ยวเป็นหอมสดก่อนที่จะปล่อยให้ลงหัวได้ หรือคลุกหัวพันธุ์ หรือฉีดพ่นดินด้วยสารกันเชื้อรา หรือใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาก่อนปลูกเพื่อป้องกันการเกิดโรคเกี่ยวกับเชื้อรา ซึ่งเกษตรกรสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 0 4534 4653-4 หรืออีเมล์ zone11@oae.go.th

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated