บริษัทอีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ชั้นนำของประเทศไทย หรือที่เกษตรกรส่วนใหญ่รู้จักกันในนาม เมล็ดพันธุ์ศรแดง ได้น้อมนำพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย ที่พระองค์มีพระราชดำริเน้นย้ำความสำคัญของการทำการเกษตร และการพึ่งพาตนเอง อีสท์ เวสท์ ซีด จึงได้นำพระราชดำริการเกษตรทฤษฎีใหม่ มาจัดเป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ สำหรับกลุ่มเยาวชนภายใต้โครงการ ผักโรงเรียน

นายอิสระ วงศ์อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด  มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้โรงเรียน
นายอิสระ วงศ์อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้โรงเรียน

Pic-4

นายอิสระ วงศ์อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ได้กล่าวถึงกิจกรรม ผักโรงเรียน ว่า เยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต อีสท์ เวสท์ ซีด จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจที่ดี ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเกษตรกรรม เราจึงได้น้อมนำพระราชดำริ เกษตรทฤษฎีใหม่ นำมาเป็นหัวข้อหลักในการให้ความรู้แก่เยาวชน ผ่านกิจกรรมทั้งเกม และกิจกรรมให้ความรู้ และสอนปลูกผัก โดยเรามีวัตถุประสงค์หลักในการจัดกิจกรรม 3 ข้อ ได้แก่

  • ต้องการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และแหล่งอาหารแบบยั่งยืนของนักเรียน ผ่านโครงการอาหารกลางวันเพื่อคุณภาพแก่นักเรียน
  • เสริมสร้างทักษะ และสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรแก่นักเรียน เพื่อเพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนในอนาคต
  • ถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกผัก และเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่นักเรียน เพื่อที่จะให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว และชุมชน

    โรงเรียนห้วยตะปอก จังหวัดฉะเชิงเทรา
    โรงเรียนห้วยตะปอก จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยโครงการ ผักโรงเรียน โดยอีสท์ เวสท์ ซีด ได้นำร่องโครงการ จัดกิจกรรมครั้งแรกที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยทีมงานของอีสท์ เวสท์ ซีด ได้ร่วมจัดกิจกรรมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักที่ถูกต้อง ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะเมล็ด ย้ายกล้า การวางระบบน้ำ ไปจนถึงการคลุมแปลง เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ไปใช้ได้จริง พร้อมด้วยเกมกิจกรรมที่มีทั้งความสนุก และยังสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักอีกด้วยศรแดง สอนปลูกผักโรงเรียน

นอกจากนี้ทีมงานอีสท์ เวสท์ ซีด ยังอาสาปรับปรุงห้องเรียนเกษตรของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีพื้นที่การเรียนการสอนวิชาเกษตรที่เหมาะสม และยังจัดเตรียมอาหารที่ปรุงด้วยผลิตผลจากเมล็ดพันธุ์ของอีสท์ เวสท์ ซีด ให้กับน้องๆ นักเรียนเป็นการปิดท้าย เรียกได้ว่ากิจกรรมนี้มีครบทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และน้องๆ นักเรียนยังได้อิ่มอร่อยกันอีกด้วย

สามารถติดตามกิจกรรมของอีสท์ เวสท์ ซีด และข้อมูลสาระดีๆ เกี่ยวกับการเพาะปลูก ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.eastwestseed.com และแฟนเพจเฟชบุ๊ค www.facebook.com/SornDaengHomeGardening

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated