มท.จัดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี OTOP City Happy Market 2018 : ตลาดแห่งความสุข สุขช้อป สุขชม สุขชิม สุขแซ่บ...นัดช้อป 15 – 23 ธันวาคม นี้
มท.จัดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี OTOP City Happy Market 2018 : ตลาดแห่งความสุข สุขช้อป สุขชม สุขชิม สุขแซ่บ...นัดช้อป 15 – 23 ธันวาคม นี้

กระทรวงมหาดไทย โดย กรมการพัฒนาชุมชน ชวนคนไทยฉลองความสุขสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี ยกคาราวานของขวัญและสินค้า OTOP กว่า 2 หมื่นรายการ ให้ได้ช้อปกันอย่างจุใจ ในงาน OTOP City Happy Market 2018 นัดช้อป 15 -23 ธันวาคมนี้ พร้อมหนุนช้อปช่วยชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจ ตั้งเป้าเงินสะพัดในงานกว่า 900 ล้านบาท !!

เมื่อวันนี้ 10 ธ.ค.61 นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงาน OTOP City 2018 ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด “OTOP City Happy Market 2018 : ตลาดแห่งความสุข” โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมแถลงข่าว ณ ลานเมือง 1 ชั้น G เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 15 -23 ธันวาคม 2561 รวม 9 วัน ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายสุธี มากบุญ
นายสุธี มากบุญ

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การจัดงาน OTOP City 2018 ภายใต้แนวคิด “OTOP City Happy Market 2018 : ตลาดแห่งความสุข” เป็นหนึ่งในงานส่งเสริมการตลาด OTOP ที่รัฐบาลให้ความสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เชื่อมโยงเศรษฐกิจมหภาค เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน โดยมี กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน ซึ่งผลการจัดงาน OTOP City ที่ผ่านมา (12 ครั้ง) สามารถสร้างรายได้จากการจำหน่าย OTOP ได้มากกว่า 11,000 ล้านบาท (11,889,726,255 บาท) และสำหรับปีนี้คาดว่า จะมียอดจำหน่ายในงานไม่น้อยกว่า 900 ล้านบาท โดยกำหนดให้มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม เวลา 15.00 น. ซึ่งจะมีการแสดงบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ตระการตา

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ นายสุธี มากบุญ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม และ นายยุทธศักดิ์ สุภสร (เริ่มจากคนที่สองจากซ้ายตามลำดับ)
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ นายสุธี มากบุญ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม และ นายยุทธศักดิ์ สุภสร (เริ่มจากคนที่สองจากซ้ายตามลำดับ)

และจากการที่รัฐบาลมีมาตรการยกเว้นภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือ ช้อปช่วยชาติ ซึ่งสินค้า OTOP เป็นหนึ่งในสินค้าที่สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ ดังนั้น ผู้ที่มาซื้อสินค้าภายในงานนี้ ยังสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษี ตามมาตรการดังกล่าวได้ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการที่ร่วมมาตรการจัดเตรียมใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีเต็มรูป เพื่อออกให้ผู้ที่มาช้อปสินค้าในงานไว้ด้วยแล้ว
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเสริมว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการจัดงานระดับประเทศ ที่มีความพิเศษและมีกิจกรรมที่หลากหลาย มีสินค้ามากกว่า 20,000 รายการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย คาดหวังว่าจะเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้แสดงให้ชาวไทย และชาวต่างชาติ ได้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทย และมุ่งหวังว่าการจัดงานครั้งนี้ จะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตลอดจนสมาชิกกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้ได้มากยิ่งขึ้น

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้ งาน OTOP CITY บรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวเป็นประจำทุกปี ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมจัดบูธเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนในโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” “OTOP Village” และยังได้เชิญชวนบริษัททัวร์เข้าร่วมชมแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมทั้งนำเสนอ 15 เส้นทางพร้อมขาย โดยร่วมกับผู้ประกอบการ และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ในการเสนอขายเส้นทางด้วย นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมคลินิกชุมชนท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวให้กับชุมชนด้วย ซึ่งในช่วงปลายพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยังได้ทำความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวให้กับชุมชนมากขึ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน

เปิดลายแทง OTOP City Happy Market 2018

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวถึง กิจกรรมภายในงาน ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วนหลัก ได้แก่

  1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู รัชกาลที่ 10

2. การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ Highlight ได้แก่ 1) โซนของขวัญปีใหม่ จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของขวัญ ของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด จำนวน 40 จังหวัด 2) โซนหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พบกับการจำลองชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 8 หมู่บ้าน ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงธรรมชาติ เชิงวัฒนธรรม ฯลฯ 3) โซนตลาดแห่งความสุข เป็นการจำหน่ายสินค้า OTOP ที่ขายดีจากตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จำนวน 60 บูธ และผลิตภัณฑ์จากศิลปิน OTOP

3. กิจกรรม OTOP สู่สากล ได้แก่ 1) OTOP On Board เป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน อาทิ ตุ๊กตามวยไทยผักตบชวา จ.พระนครศรีอยุธยา ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะรุม จ.กาฬสินธุ์ หัตถกรรมเครื่องเงินและเครื่องทอง สานเงินสานทอง จ.สมุทรปราการ เป็นต้น 2) OTOP Branding เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเป็นที่รู้จักของตลาด 4-5 ดาว อาทิ ผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนัง แบรนด์ Marah จากจังหวัดราชบุรี /กระเป๋าย่านลิเภา บ้านวังม่วง จ.นครศรีธรรมราช และผลิตภัณฑ์จากโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล เป็นต้น 3) OTOP Export สินค้าที่มีการส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย 4) สินค้าชุมชนของต่างประเทศ ที่มาเข้าร่วมจำหน่าย 9 ประเทศ ได้แก่ ลาว เวียดนาม บรูไน อินโดนีเซีย พม่า กัมพูชา มาเลเซีย ภูฎาน และกาน่า

4. การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จาก 5 ประเภท หรือ OTOP Classic ระดับ 3-5 ดาว จาก 77 จังหวัด มากกว่า 2,000 ราย มีสินค้าให้เลือกมากกว่า 20,000 รายการ

5. อาหารชวนชิม อิ่มอร่อยกับอาหารเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด /Signature จำนวน 176 ราย ซึ่งล้วนเป็นที่นิยม อาทิ กุ้งแม่น้ำปราจีนบุรี ไก่เบตง จ.ยะลา ลอดช่อง จ.สมุทรสาคร แกงคั่วเป็ด จ.ตรัง กระยาสารท จ.ตาก ก๋วยเตี๋ยว จ.สุโขทัย ซึ่งกรมฯ ได้กำหนดราคาไม่เกิน 40 บาท ยกเว้นอาหารที่ต้นทุนสูง เช่น อาหารทะเล อาหารป่า เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีร้านดังในจังหวัดที่ไม่เคยมาเข้าร่วมงานมากถึง 20 ร้านค้า และยังมี Street food อีกจำนวน 84 ราย โดยนำมา จากร้านขายดีในตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ทั่วประเทศ และกิจกรรม Food Star การประกวดอาหารจานอร่อย

6. กิจกรรมนิทรรศการกรมฯ และหน่วยงานภาคี ได้แก่ OTOP ออนไลน์ อาทิ Thailand Mall, OTOP Ecommerce บน Application ร้านฟาร์มสุข (AIS), OTOP Thai.Shop และ We love Shopping พร้อมทั้ง นิทรรศการจากหน่วยงานภาคี 9 หน่วยงาน เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม ฯลฯ นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการบริการ /โซนพิเศษ เช่น Health & Spa, ธนาคารออมสิน, ไปรษณีย์ไทย, จุดบริการรับห่อของขวัญ ฯลฯ กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ และนาทีทองอีกวันละ 2 รอบ รวมทั้งความบันเทิงต่างๆ เช่น การประกวดเรื่องเล่าผลิตภัณฑ์ OTOP (OTOP Story) การแสดงศิลปะพื้นบ้าน การแสดงมินิคอนเสิร์ต ฯลฯ

มท.จัดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี OTOP City Happy Market 2018 : ตลาดแห่งความสุข สุขช้อป สุขชม สุขชิม สุขแซ่บ...นัดช้อป 15 – 23 ธันวาคม นี้OTOP City Happy Market 2018 : ตลาดแห่งความสุข จึงเป็นงานใหญ่ส่งท้ายปี ที่รวบรวมของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึก ที่มาพร้อมกับของอร่อยชวนชิม จากผู้ประกอบการ OTOP ทั่วไทยกว่า 2,000 ราย บนพื้นที่จัดงานกว่า 60,000 ตารางเมตร เพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมฉลองความสุขไม่รู้จบ และเมื่อช้อปครบทุก 1,000 บาท ยังมีสิทธ์รับคูปองร่วมลุ้นรับสร้อยคอทองคำที่แจกทุกวัน โดยเฉพาะวันสุดท้ายลุ้นรับทองคำมูลค่า 100,000 บาท ถึง 5 รางวัล และเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกมากมาย..อย่าลืม 15–23 ธันวาคมนี้ เตรียมมาสุขช้อป สุขชม สุขชิม สุขแซ่บ สุขสนุกกับทุกกิจกรรมในงาน ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1–3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated