เนสกาแฟ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ
เนสกาแฟ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ

นายซาทิช ศรีนิวาซาน ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายเทคนิคและอุตสาหกรรมการผลิต บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (แถวยืน: กลาง) มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในประเทศไทยซึ่งกำลังศึกษาที่โรงเรียนบ้านห้วยชัน อำเภอสวี และโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในโครงการ Junior Coffee Farmer” (จูเนียร์ คอฟฟี่ ฟาร์มเมอร์) ซึ่งเป็นโครงการอบรมการปลูกกาแฟให้กับเยาวชนเพื่อสืบสานอาชีพการทำสวนกาแฟจากพ่อแม่ สร้างความภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเนสกาแฟในการพัฒนาชุมชนผู้ปลูกกาแฟให้เติบโตอย่างยั่งยืน และรณรงค์ให้ผู้บริโภคเห็นคุณค่าของการทำเกษตรกรรมปลูกกาแฟมากยิ่งขึ้น ซึ่งทุนการศึกษานี้มาจากรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายเครื่องดื่มทุกแก้วจาก “เนสกาแฟ ฮับ แอท บีทีเอส ชิดลม” ตลอดทั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา เนื่องในโอกาสที่เนสกาแฟร่วมเฉลิมฉลองวันกาแฟสากล

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated