กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ ททท. นัดหารือใช้ Big Data หวังพัฒนาท่องเที่ยวเชิงเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ ททท. นัดหารือใช้ Big Data หวังพัฒนาท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นัดหารือร่วมบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน วางแผนใช้ Big Data พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดการประชุมหารือเพื่อบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานในด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบดูแลข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทั้งแหล่งที่ตั้ง การให้บริการท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมการท่องเที่ยว ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว และสินค้าของวิสาหกิจชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวกรมส่งเสริมการเกษตรจะนำไปเพิ่มในฐานข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะนำข้อมูลด้านสถิติการท่องเที่ยวและความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ดูแลมาให้กับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อใช้ในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีความน่าสนใจและตอบโจทย์ความต้องการด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงาน (MOU) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นี้

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ ททท. นัดหารือใช้ Big Data หวังพัฒนาท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ ททท. นัดหารือใช้ Big Data หวังพัฒนาท่องเที่ยวเชิงเกษตร

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated