VIV ASIA 2019 เปิดอุตสาหกรรมใหม่ขับเคลื่อนสู่ “อนาคตของวิศวกรรมอาหาร”
VIV ASIA 2019 เปิดอุตสาหกรรมใหม่ขับเคลื่อนสู่ “อนาคตของวิศวกรรมอาหาร”

VIV ASIA 2019 เปิดอุตสาหกรรมใหม่ขับเคลื่อนสู่ “อนาคตของวิศวกรรมอาหาร

วิฟ เอเชีย งานแสดงเทคโนโลยีและสัมมนาสำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ำระดับโลก ครอบคลุมตั้งแต่เมล็ดพันธุ์จนถึงอาหาร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ ประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในวงการกว่า 1,250 ราย ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกสายพันธุ์ของอุตสาหกรรมปศุสัตว์และครบทุกภาคส่วนของห่วงโซ่อาหาร จึงทำให้งานวิฟ เอเชีย เป็นงานแสดงสินค้านานาชาติที่ทั่วโลกรอคอย โดยเมื่อเร็วๆ นี้ มีการจัดงานแถลงข่าวเพื่อแถลงความคืบหน้าและคอนเซ็ปของการจัดงานในปีหน้า โดยเลือกจัดงานแถลงข่าวขึ้นที่ประเทศจีนเพราะประเทศจีนเปรียบเสมือนผู้นำและคู่ค้าที่สำคัญในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ท่ามกลางสื่อมวลชนและพันธมิตรการค้าจากนานาประเทศ

Food Engineering วิศวกรรมอาหาร

สืบเนื่องมาจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นของวิถีชีวิตมนุษย์และความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานเติบโตตามไปด้วย ก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้ตอบโจทย์และเพียงพอต่อความต้องการดังกล่าว ปัจจุบันในภูมิภาคเอเชียกลายเป็นทวีปผู้ผลิตที่ต้องผลิตลูกชิ้น ไส้กรอก และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์แปรรูปอื่นๆ เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ

Wang Yimin
Wang Yimin

ภายในงานแถลงข่าว VIV ASIA คุณ Wang Yimin รองประธาน บริษัท Hejun Consultant Co. , Ltd. และผู้อำนวยการ Hejun Agriculture Research Center ได้กล่าวถึงบทบาทการเป็นผู้นำของประเทศจีนในปัจจุบัน ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการชี้ชัดถึงแนวโน้มการปรับตัวและเทรนด์ของการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น มีการเพิ่มข้อกำหนดการผลิตและการสรรสร้างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการค้าปลีก ตลาด E-Commerce และ ขวางห่วงโซ่การผลิต

ปัจจุบันเอเชียมีการพัฒนาตลาดการค้าด้านปศุสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นผู้นำในการลงทุนกับเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และ เครื่องมือใหม่ในกระบวนการผลิต นับเป็นการช่วยเพิ่มมูลค้าให้กับการผลิตเนื้อสัตว์ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน

Zhenja Antochin (ผู้ชาย)
Zhenja Antochin

คุณ Zhenja Antochin ผู้จัดการโครงการ VIV ASIA กล่าวว่า “ปัจจุบัน งานวิฟ เอเชีย เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ธุรกิจปศุสัตว์ที่ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตเนื้อสัตว์จนถึงอาหารพร้อมรับประทาน เสมือนต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอย่างครบวงจร ภายในงานมีการเชิญ 60 บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการโรงชำแหละและการแปรรูปสัตว์ เพราะจากผลสำรวจพบว่า 16.6% ของผู้เข้าชมงานมีความสนใจในส่วนนี้”

“สิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นในปี 2019 จะมีการเปิดตัวโซนธุรกิจใหม่ภายในงานวิฟ เอเชีย ซึ่งก็คือ โซนวิศวกรรมอาหาร ซึ่งเราได้แบ่งพื้นที่สำหรับธุรกิจนี้ไว้เป็น 2 เท่าของปีที่ผ่านมาเมื่อเปรียบเทียบกับโซนโรงชำแหละ และ กระบวนการแปรรูป ซึ่งมีบริษัทชั้นนำมากกว่า 100 รายทั่วโลกพร้อมที่จะนำเสนออุปกรณ์ เทคโนโลยี และการบริการในการขนส่ง แช่แข็ง ส่วนผสมอาหารสัตว์ และการบรรจุภัณฑ์พร้อมจัดจำหน่าย เป็นต้น ซึ่งวิศวกรรมอาหารคือการรวมกันของหลายสายพันธุ์ ครอบคลุมทั้งเนื้อสัตว์ปีก, กระบวนการผลิตไข่, สัตว์เนื้อแดง, ปลา, กุ้ง และผลิตภัณฑ์จากนม”

ปนัดดา ก๋งม้า (ผู้หญิง)
ปนัดดา ก๋งม้า

Pork sector developments – การพัฒนาธุรกิจเนื้อหมู

คุณปนัดดา ก๋งม้า ผู้อำนวยการโครงการ วิฟ เอเชีย เลือกจัดงานแถลงข่าวการจัดงานครั้งนี้ที่ประเทศจีน ภายในช่วงการจัดงาน วิฟ ไชน่า เพื่อให้สื่อมวลชนได้เห็นภาพรวมของงานวิฟ บางส่วนที่เมืองนานกิง ประเทศจีน โดยเน้นไปที่ความหลากหลายของสายพันธุ์เน้นหนักที่เนื้อสัตว์ปีก, ไข่, อาหารทะเล และผลิตภัณฑ์นม คุณปนัดดา กล่าวว่า “จากมุมมองของผู้จัดงาน สัตว์ปีกเป็นธุรกิจที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดในงานวิฟ เอเชีย ในขณะที่ส่วนทีเหลือยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภายในงานจะมีการนำเสนอธุรกิจการผลิตเนื้อหมู ซึ่งมีผู้จัดจำหน่ายจำนวนมาก ตามมาด้วยธุรกิจสัตว์ปีกและไข่ เป็นต้น”

“จากความสำคัญของธุรกิจการผลิตเนื้อหมูในตลาด งานวิฟ เอเชีย ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาธุรกิจนี้ มีการผสมผสานหลายธุรกิจเข้าด้วยกันด้วยวิธีการที่หลากหลาย การปรับปรุงพันธุ์ การนำเภสัชศาสาตร์เข้ามาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะจุดแข็งที่สุดของการจัดงาน วิฟ เอเชีย คือ การเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับธุรกิจการพัฒนาด้านพันธุกรรมของสัตว์, การสืบพันธุ์ และอุปกรณ์ที่สำคัญในฟาร์ม”

นอกจากนั้น งาน วิฟ เอเชีย 2019 จะมีขนาดพื้นที่ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น และรวมบรรดาผู้จัดจำหน่ายในสายการผลิตเนื้อหมูทั่วโลกมาเข้าร่วมงาน ผู้เข้าชมงานสามารถเพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนสัมมนาหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจเพื่อกระตุ้นตลาดการค้าเนื้อหมูในช่วงสัปดาห์การจัดวิฟ เอเชีย

Ruwan Berculo
Ruwan Berculo

การประชุม  GFFC ครั้งที่ โดย IFIF จัดขึ้นก่อนหน้างาน VIV ASIA 2019

ปีนี้งานวิฟ เอเชีย ได้ร่วมมือกับสหพันธ์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์นานาชาติ (International Feed Industry Federation) คุณ Ruwan Berculo ผู้อำนวยการ VIV Worldwide กล่าวว่า “การประชุมนานาติ Feed & Food Congress ครั้งที่ 6 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2562 ภายใต้หัวข้อ “คุณพร้อมแล้วหรือยัง กับ อนาคตของเมล็ดพันธุ์สำหรับอาหารสัตว์” ซึ่งจะมีการเชิญผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำในกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์และห่วงโซ่อาหารมารวมตัวกัน นับเป็นการเชื่อมโยงที่ดีกับงาน วิฟ เอเชีย ทั้งในส่วนขององค์ความรู้ใหม่ๆ สำหรับอุตสาหกรรม ตลอดจนการรวมตัวกันของเหล่าผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าชมงานที่จะมารวมตัวกันที่กรุงเทพ ประเทศไทย ในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้”

ข้อมูลเบื้องต้น งานวิฟ เอเชีย

วิฟ เป็นงานแสดงเทคโนโลยีและสัมมนาสำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ำระดับโลก ครอบคลุมตั้งแต่เมล็ดพันธุ์จนถึงอาหาร เปรียบได้กับเครือข่ายธุรกิจในวงการปศุสัตว์ที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดอันดับ 1 ของโลก เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ และนักลงทุนตั้งแต่ การผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อเลี้ยงสัตว์ จนกระทั่ง การผลิตอาหารเพื่อการบริโภค ซึ่งมีการผสมผสานกันระหว่างงานนิทรรศการ, VIV Online 24/7 และงานประชุมนานาชาติที่สร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจปศุสัตว์ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ครอบคลุมไปยังผู้เล่นภายในห่วงโซ่อุปทานด้านธุรกิจโปรตีนในสัตว์ งานวิฟถูกเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกที่ ประเทศเนเธอร์แลนด์ และถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาแล้วกว่า 40 ปี นับเป็นเวทีเจรจาการค้าชั้นนำที่มีอิทธิพลต่อตลาดปศุสัตว์ของโลก มีการผสมผสานและนำเสนอหลากหลายสายพันธุ์ภายในงาน ทั้ง สัตว์ปีก ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เนื้อหมู โคเนื้อโคนม และสัตว์น้ำ

บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน

งาน “วิฟ เอเชีย 2019” จะจัดระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จัดโดย VNU Exhibitions Europe และ VNU Exhibitions Asia Pacific Co., Ltd. รายละเอียดเพิ่มเติม www.viv.net

 >>ปฏิทินการจัดงาน VIV Worldwide :

VIV ASIA 2019                      จัดขึ้นที่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                           วันที่ 13-15 มีนาคม 2562

VIV Russia 2019                    จัดขึ้นที่ มอสโคว ประเทศรัสเซีย                         วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2562

VIV MEA 2020                      จัดขึ้นที่ อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์              วันที่ 9-11 มีนาคม 2563

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated