แม็คโคร รับซื้อลองกองคุณภาพ ช่วยเกษตรกรนราธิวาส
แม็คโคร รับซื้อลองกองคุณภาพ ช่วยเกษตรกรนราธิวาส

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณพนารัตน์  ไชยแก้ว (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป แม็คโคร สาขาหาดใหญ่ จับมือกับสหกรณ์การเกษตรนราธิวาส ช่วยรับซื้อลองกองคุณภาพดี สด ส่งตรงจากสวน จำนวน 500 กก. จากเกษตรกรชาวสวนลองกอง จังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดและลดปัญหาราคาลองกองตกต่ำ ซึ่งในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมของทุกปีจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก โดยมี คุณมิตร เสาเพชร ประธานศูนย์รวบรวมผลผลิตสหกรณ์การเกษตรเมืองนราธิวาส จำกัด (ที่ 3 จากขวา) ให้เกียรติเป็นผู้ส่งมอบ ณ แม็คโคร หาดใหญ่

สำหรับผู้ร่วมงานตามภาพ เรียงจากซ้ายไปขวา ดังต่อไปนี้

  1. นางสาวกรรวี หงส์อมตะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาลูกค้า
  2. นายสมโภช เรืองกูล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
  3. นางสาวสุชาดา ลีลารุจนกุล ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อส่วนภูมิภาค (แผนกสินค้าอาหารสด)
  4. นางสาวพนารัตน์ ไชยแก้ว ผู้จัดการทั่วไปแม็คโคร สาขาหาดใหญ่
  5. นายมิตร เสาเพชร ประธานศูนย์รวบรวมผลผลิตสหกรณ์การเกษตรเมืองนราธิวาส จำกัด
  6. นายรอยาลี อาแวคิง เกษตรกร
  7. นายสิทธิเดช คลังศรี  เกษตรกร
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated