ยกสินค้าเกษตรปลอดภัยขึ้นห้าง
กรมส่งเสริมการเกษตร ยกทัพสินค้าเกษตรปลอดภัย “Farm @Home” สร้างตลาดใหม่ให้เกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตัวตลาด “Farm @Home” ยกสินค้าเกษตรปลอดภัยขึ้นห้าง สร้างตลาดใหม่ให้เกษตรกร ณ โฮมโปร สาขาชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรีthumbnail (1)

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การจัดงานตลาดเกษตรปลอดภัย “Farm @Home” เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ตามนโยบายประชารัฐ คือความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พบปะผู้บริโภค ได้เรียนรู้ และเข้าใจหลักการตลาดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และผู้บริโภคจะได้บริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสม โดยสินค้าที่มาจำหน่ายนั้น เป็นสินค้าการเกษตรที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์แปรรูป สินค้าหัตถกรรม สินค้าที่เกิดจากการผลิตของเกษตรกรในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน สินค้าจาก Smart Farmer /Young Smart Farmer กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมการเกษตรต่างๆ ที่ได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ และสินค้าด้านการเกษตรที่มีปัญหาด้านการตลาดเนื่องจากสินค้าล้นตลาดหรือมีราคาตกต่ำในช่วงกระจุกตัวของฤดูกาลผลิต ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาวางจำหน่าย โดยบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนและจัดเตรียมพื้นที่ในการวางจำหน่ายสินค้า

นอกจากการจัดงาน “Farm @Home” ระหว่าง  วันที่ 14 – 16 กันยายน 2561 ที่จังหวัดนนทบุรีแล้ว ยังมีการจัดงานในช่วงเวลานี้อีก 3 จังหวัดพร้อมกัน คือโฮมโปร สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โฮมโปรวิลเลจ (ฉลอง) จังหวัดภูเก็ต โฮมโปรสาขาเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ส่วนในวันที่ 21 – 23 กันยายน 2561 จะเปิดตลาดในโฮมโปร สาขาเชียงราย จังหวัดเชียงราย โฮมโปรตรัง จังหวัดตรัง โฮมโปร สาขาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โฮมโปร สาขาระยอง จังหวัดระยอง และวันที่ 28 – 30 กันยายน 2561 เปิดตลาดที่โฮมโปรสกลนคร จังหวัดสกลนคร ประชาชนทั่วไปสามารถเดินเที่ยวชม และเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยได้ตามวันเวลา สถานที่ดังกล่าว และในอนาคตกรมส่งเสริมการเกษตรจะทยอยเปิดให้ครบทุกจังหวัดต่อไป นายสำราญ กล่าวเพิ่มเติมยกสินค้าเกษตรปลอดภัยขึ้นห้าง

นายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสพบปะผู้บริโภคได้เรียนรู้ และเข้าใจหลักการตลาดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพในแต่ละประเภท ประกอบด้วย สินค้าสด เช่น พืชผักผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ สินค้าแปรรูป สินค้าหัตถกรรม อาหารเครื่องดื่มเป็นต้น โดยในงานดังกล่าวได้แบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็น 4 โซน ได้แก่โซนผลผลิตสด จำนวน 10 บูท โซนอาหารแปรรูป จำนวน 19 บูท โซนอาหารพร้อมบริโภค จำนวน 11 บูท  และโซนหัตถกรรมและของใช้อื่นๆ จำนวน 10 บูท นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสาธิตการแปรรูปผลผลิตเกษตรให้กับผู้เข้าชมงาน มีบริการตรวจหาสารพิษตกค้างในร่างกาย ซึ่งก็ได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าชมงานในระดับที่น่าพอใจ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated