กรมประมง ประชุมลงนาม Mimutes of meeting กับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น

ประชุมลงนาม …วันที่ 25 กันยายน 2561 กรมประมงจัดการประชุมลงนาม Mimutes of meeting ระหว่างกรมประมงและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ Utilization of Thailand Local Genetic Resources to Develop Novel Farmed fish for Globel Market (การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมท้องถิ่นของประเทศไทยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับตลาดโลก) ซึ่งโครงการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองของไทย โดยมีสัตว์น้ำเป้าหมายหลัก 2 ชนิดคือ ปลากระพงขาว และกุ้งแชบ๊วยเพื่อนำไปสู่ระบบการผลิตที่มีศักยภาพสูงสุดในอนาคต สำหรับการลงนามดังกล่าวมีนายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง ผู้แทนจากกรมประมง ร่วมลงนามกับ นายซาโตชิ ชิกามิ ที่ปรึกษาอาวุโส, องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมยี่สก กรมประมง

กรมประมง ประชุมลงนาม Mimutes of meeting กับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น กรมประมง ประชุมลงนาม Mimutes of meeting กับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น

 

 

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated