ฮั้วเฮงหลี คว้าชัย สุดยอดนักการขายและการตลาด ปี 2561
ฮั้วเฮงหลี คว้าชัย สุดยอดนักการขายและการตลาด ปี 2561

คูโบต้า ฮั้วเฮงหลี ประกาศความสำเร็จ คว้า 4 รางวัล ในการประกวด สุดยอดนักการขายและการตลาด ประจำปี 2561 Sale and marketing Skill Contest 2018 จากทาง บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยการแข่งขันในครั้งนี้ ทางคูโบต้า ฮั้วเฮงหลี ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 4 รางวัล ได้แก่  1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลชมเชย ประเภท Agriculture Business  2. รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท Construction Business ซึ่งมีร้านค้าผู้แทนจำหน่ายเข้าร่วมแข่งขันทั่วประเทศมากกว่า 50 ร้าน โดยแบ่งประเภทการแข่งขันเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท Agriculture Business และ ประเภท Construction Business

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated