สื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจดำเนินการบริหารจัดการน้ำโครงการฝายวังปาน
สื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจดำเนินการบริหารจัดการน้ำโครงการฝายวังปาน

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน มอบหมายให้ นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 1 นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจดำเนินการบริหารจัดการน้ำโครงการฝายวังปาน ซึ่งตั้งกั้น ลำน้ำปิง ระหว่างตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน และ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และพบปะกับชาวบ้านและกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งสองจังหวัด ซึ่งในอดีตเคยประสบปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างรุนแรง

สื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจดำเนินการบริหารจัดการน้ำโครงการฝายวังปาน

โดยกรมชลประทานได้ดำเนินการซ่อมแซมเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ชาวบ้านในเบื้องต้น และในระยะยาวได้ดำเนินการก่อสร้างฝายคอนกรีตทดแทนที่ฝายเดิม เพื่อให้ใช้งานได้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 4 พันไร่

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated