สสก. ที่ 1 ชัยนาท ยกขบวนสินค้าร่วมงาน “เกษตรสร้างชาติ” 50 ปีกรมส่งเสริมการเกษตร
สสก. ที่ 1 ชัยนาท ยกขบวนสินค้าร่วมงาน “เกษตรสร้างชาติ” 50 ปีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท (สสก.1 จังหวัดชัยนาท) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำโครงการจัดงาน “เกษตรสร้างชาติ” ในโอกาสกรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 50 ปี ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานครเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ในการน้อมนำพระราชดำริ ด้านการเกษตร ที่จะทำให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี มีสุข มาจัดแสดงเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร การเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเกษตร ตลอดระยะเวลา 50 ปี ที่ผ่านมา การให้บริการความรู้ด้านการเกษตร อีกทั้งการจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้าเกษตรคุณภาพ จากการส่งเสริมของหน่วยงาน ของกรมส่งเสริมการเกษตร อีกทั้ง เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงสินค้าการเกษตรที่มีคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรง

นายไพศาล สังข์มงคล
นายไพศาล สังข์มงคล

ภายในงานเกษตรสร้างชาติ ประกอบไปด้วยกิจกรรมการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริด้านการเกษตรการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ในการน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการเกษตรที่จะทำให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี มาจัดแสดงเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรการจัดนิทรรศการแสดงพัฒนาการ การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเกษตรตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมาการจัดแสดงผลงาน องค์ความรู้ นวัตกรรม ที่จะขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในอนาคต และจำหน่ายสินค้าขององค์กรเกษตรกร Smart Famer / Young Smart Famer/สินค้าเกษตรปลอดภัย/การทำการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ และอื่นๆ อีกมากมาย การให้บริการความรู้ด้านการเกษตร  กิจกรรมการจัดถนนสายอาหาร 4 ภาค (Food Street) และกิจกรรมบนเวที เช่น การเล่นเกมส์ แจกของรางวัล/มินิคอนเสิร์ตศิลปินมีชื่อเสียง/การแข่งขันทำอาหาร/กิจกรรมสาธิต Food innovation โดยเชฟมืออาชีพ/การแข่งขันจัดสวนผักคนเมือง/แข่งขันจัดดอกไม้ /จัดกระเช้าผัก เป็นต้น

สสก. ที่ 1 ชัยนาท ยกขบวนสินค้าร่วมงาน “เกษตรสร้างชาติ” 50 ปีกรมส่งเสริมการเกษตร

ในโอกาสนี้ สสก.1 จังหวัดชัยนาท เตรียมเกษตรกรและเจ้าหน้าที่กว่า 300 คน เข้าร่วมงาน ในส่วนของกิจกรรมภายในงาน สสก.1 จังหวัดชัยนาท ได้นำผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรร่วมแสดง และจัดจำหน่าย ในราคาเป็นธรรม ที่ผู้บริโภคซื้อขายกับเกษตรกรโดยตรง และเป็นสินค้าเกรดพรีเมียม ปลอดสารพิษ ใหม่สดจากแหล่งผลิต เช่น สินค้าจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Young Smart Famer กลุ่มส่งเสริมอาชีพ ตลาดเกษตรกร ผลิตภัณฑ์จากโครงการ 9101 และ ร้านอาหาร Steet Food ซึ่งล้วนแต่มีชื่อเสียงทั้ง 9 จังหวัดภาคกลาง รวมกว่า 53 บูท ซึ่งในการแถลงข่าววันนี้ สสก.1 จังหวัดชัยนาท ได้นำผลิตภัณฑ์บางส่วนมาจัดแสดง อาทิ ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา แชมพูสมุนไพร ข้าวโพดทอดกรอบ สิ่งประดิษฐ์จากรังไหม ข้าวสาร  ผลิตภัณฑ์จากเห็ดถั่งเช่า ผักผลไม้สด/แปรรูป อาหารจากหลายร้านชื่อดัง เช่น ผัดหมี่โบราณ ข้าวคลุกน้ำพริก ขนมจีนน้ำยา ปลาช่อนแดดเดียว เป็นต้น

นายไพศาล กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากงานเกษตรสร้างชาติ ที่สวนลุมพินี แล้ว ยังมีกิจกรรมอีกหลายกิจกรรมที่ สสก.1จังหวัดชัยนาท รับนโยบายจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้มาดำเนินการ ในโอกาสครบรอบ 50 ปีกรมส่งเสริมการเกษตร อาทิ กิจกรรมให้บริการฝึกอาชีพด้านการเกษตร 50 ศูนย์ 50 อาชีพ  เพื่ออบรมความรู้ให้กับเกษตรกร และผู้สนใจ“1 วัน ทำได้จริงฟรี”  โดย สสก. 1 จังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินการ 2 หลักสูตร คือ “หลักสูตร แปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้า” ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี และ“หลักสูตร ระบบการให้น้ำอัจฉริยะ” ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี การเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท กิจกรรมสร้างสวนรวบรวมพันธุ์ไม้พืชท้องถิ่น  เพื่อรวบรวมเอาพันธุ์พืชพื้นเมือง พันธุ์ไม้หายาก พืชเศรษฐกิจประจำท้องถิ่น กิจกรรม 50 แหล่งท่องเที่ยวต้องชม เช่น วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงเกษตรบ้านมหาสอน สำหรับคนเมืองที่สถานที่แนะนำเดินทางใกล้ๆ ที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และที่ขอแนะนำเป็นพิเศษ คือ แพคเกจท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบ One trip ในราคาสุดพิเศษเพียงในงานเกษตรสร้างชาติเท่านั้น 299 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน) ที่จะพาคุณไปชม ชิม แชะ ครบใน Trip เดียว ที่หนองย่างเสือ จังหวัดสระบุรี

จากกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร จะเห็นว่า กรมส่งเสริมเสริมการเกษตรอยู่เคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยมาอย่างยาวนาน มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอาชีพที่สืบทอดมาจากบรรพบรุษ ให้กลายเป็นอาชีพหลักที่นำรายได้สู่ประเทศเป็นอันดับต้นๆ เกษตรกรอยู่ดีกินดี และพึ่งพาตนเองได้ และในวันที่ 30 สิงหาคม –  2 กันยายน 2561 นี้ ขอเชิญชวนขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมงาน และร่วมกิจกรรม ในงาน “เกษตรสร้างชาติ” ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ณ สวนลุมพินี

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated