ซี.พี.ลาว ผนึกพลังช่วยเหลือ ต่อเนื่อง
ซี.พี.ลาว ผนึกพลังช่วยเหลือ ต่อเนื่อง

ท่านคำแพง ไชสมแพง (ที่ 3 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป.ลาว รับมอบเงินบริจาค 435,000 บาท จากนายทำนอง พลทองมาก (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.ลาว จำกัด ตัวแทนเพื่อนพนักงานซี.พี. ซีพีเอฟประเทศไทย และกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในแขวงอัตตะปือ สปป.ลาว ณ ห้องว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป.ลาว

ซี.พี.ลาว ผนึกพลังเพื่อนพนักงาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอัตตะปือ สปป.ลาว ต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เพื่อนพนักงาน ซี.พี.ลาว ยังจัดทำถุงยังชีพอีกจำนวน 400 ถุง พร้อมจัดตั้งโรงครัวสำหรับปรุงอาหารสะอาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ยังติดอยู่ในพื้นที่ ที่ยังไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้ ประมาณ 1,000 คน โดยมี นายนิคม เกตุมณี ผู้จัดการทั่วไป กิจการครบวงจรสาขาภาคใต้ ซี.พี.ลาว ร่วมกับพนักงานจิตอาสา ช่วยกันแจกจ่ายอาหารแก่ผู้ประสบภัย ณ โรงเรียนประถมสนามไช สปป.ลาว./

ซี.พี.ลาว ผนึกพลังเพื่อนพนักงาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอัตตะปือ สปป.ลาว ต่อเนื่อง

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated