7 ข้อคิดปลูกทุเรียนถิ่นใหม่ ดร.วีรวุฒิ กตัญญูกุล สวนเพชรนครไทย พิษณุโลก
7 ข้อคิดปลูกทุเรียนถิ่นใหม่ ดร.วีรวุฒิ กตัญญูกุล สวนเพชรนครไทย พิษณุโลก

วันนี้ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจที่มาแรงมาก เป็นกระแสความแรงที่ได้รับแรงหนุนจากผู้บริโภคคนจีน โดยเฉพาะในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา เครืออาลีบาบาได้มาลงนามซื้อทุเรียนจากประเทศไทย และเปิดซื้อขายในโลกออนไลน์จนเป็นที่ฮือฮา 80,000 ลูก ใน 1 นาที และมีแนวโน้มว่าจะสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง เพราะว่าทุเรียนไทยกลายเป็นผลไม้ยอดนิยมของคนจีน ตลาดยังเปิดกว้างและขยายได้อีก

ดร.วีรวุฒิ กตัญญูกุล เจ้าของสวนเพชรนครไทย (หมวกสีฟ้า)
ดร.วีรวุฒิ กตัญญูกุล เจ้าของสวนเพชรนครไทย (หมวกสีฟ้า)

ท่ามกลางความคึกคักของตลาดส่งออกนี่เอง ทำให้คนไทย เกษตรกรไทยหันมามองพืชทุเรียนกันตาเป็นมัน เพราะในขณะที่ผลไม้ชนิดอื่นๆราคาตกต่ำ จะมีก็แต่ทุเรียนที่ราคาพุ่งพรวด ทำให้เกษตรกรหลายรายพลิกพื้นที่มาปลูกทุเรียนกันเป็นว่าเล่น ที่เคยปลูกยางพารา ปลูกมันสำปะหลัง ฯลฯ ก็มาปลูกทุเรียน จนนักวิชาการและผู้มีประสบการณ์ทั้งหลายต้องออกมาให้ความคิดเห็นกันเป็นระยะๆ ถึงโอกาสความเป็นไปได้ โดยในเฉพาะในเรื่องสภาพพื้นที่ว่าจะมีความเหมาะสมหรือไม่

ทีมข่าว “เกษตรก้าวไกล” และ เกษตรโว้ยVOICE จึงต้องออกเดินทางไปหาข้อมูลในพื้นที่จริง ได้พบกับ ดร.วีรวุฒิ กตัญญูกุล เจ้าของสวนเพชรนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ 130 ไร่ (2-3 แปลง รวมกัน) ได้ปลูกไม้ผลหลายชนิด เช่น ทุเรียน เงาะ ลำไย มะม่วง ฯลฯ ที่โดดเด่นและมากที่สุดก็คือ ทุเรียน ซึ่งมีทั้งที่ปลูกมาตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อ 10 ปีที่แล้ว และที่ปลูกขึ้นมาใหม่ ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์หมอนทอง 90% รวมทั้งหมดประมาณ 1,000 ต้น

แปลงนี้ปลูกทุเรียนกลางสวนไผ่ (ใช้ไผ่เป็นพี่เลี้ยง)
แปลงนี้ปลูกทุเรียนกลางสวนไผ่ (ใช้ไผ่เป็นพี่เลี้ยง)

“ตอนนี้ผลผลิตทุเรียนราคาแพง เป็นไม้ผลที่ปลูกแล้วให้ผลตอบแทนสูงสุด เนื่องจากเป็นที่นิยมบริโภคในประเทศและต่างประเทศ ตลาดยังมีความต้องการอีกมาก ในขณะที่ผลไม้หลายชนิดราคาตกต่ำมาก บางชนิดให้ผลผลิตน้อยเพราะได้รับผลกระทบจากสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน จึงเกิดกระแสการตื่นตัว เกษตรกรหันมาปลูกทุเรียนกันทั่วประเทศ มีการขยายพื้นที่ปลูกในแหล่งที่เคยปลูกเดิมและกระจายออกไปในพื้นที่ใหม่ๆที่ไม่เคยมีการปลูก…ทำให้ต้นพันธุ์ทุเรียนมีราคาแพงมาก ปีที่แล้วต้นพันธุ์ราคา 150 บาท ก็ขยับขึ้นมาเป็น 250 บาท…มันไม่ใช่ว่าจะปลูกได้เหมือนมะม่วง ลำไย ฯลฯ ที่ว่าปลูกที่ไหนก็ได้”

“จึงอยากให้ข้อคิดมายังพี่น้องเกษตรกรที่สนใจจะปลูกทุเรียน ควรศึกษาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับความต้องการของพืชทุเรียน แล้วทบทวนว่าพื้นที่ของตนเองมีความเหมาะสมเพียงใด โดยเฉพาะทุเรียนนอกถิ่น(ถิ่นใหม่) สภาพภูมิอากาศเหมาะสมกันหรือไม่ เช่น ถิ่นเดิมของทุเรียนคือ จันทบุรี ระยอง และภาคใต้ มีสภาพอากาศความชื้นสูง ฝนตกชุก ถ้าเป็นภาคอื่นที่แห้งแล้ง มีสภาพดินที่แตกต่างกัน อากาศต่างกัน มันจะปลูกได้ผลดีหรือไม่…” ดร.วีรวุฒิ เจ้าของสวนทุเรียนเพชรนครไทย ให้ความเห็น ในฐานะที่เป็นนักนักวิชาการและผู้มีประสบการณ์ตรง

ดร.วีรวุฒิ กตัญญูกุล กับ ทีมข่าว “เกษตรก้าวไกล” และ “เกษตรโว้ยVOICE”
ดร.วีรวุฒิ กตัญญูกุล กับ ทีมข่าว “เกษตรก้าวไกล” และ “เกษตรโว้ยVOICE”

ตลอดระยะเวลาที่ปลูกทุเรียนนอกถิ่น(ถิ่นใหม่) ดร.วีรวุฒิ กล่าวว่าได้จัดเก็บข้อมูลมาโดยตลอด พบว่าการที่จะปลูกทุเรียนถิ่นใหม่ให้ได้ผลดีนั้น มีข้อควรคำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ในเบื้องต้น 7 ประการ ดังนี้

1.พื้นดินที่จะปลูกควรเป็นดินร่วนปนทรายระบายน้ำดี หน้าดินลึกอย่างน้อย 75 ซม. ถ้าเป็นดินดานให้ทำการปรับสภาพดิน โดยการขุดหลุมให้ลึกและกว้างพอสมควร เพื่อไม่ให้รากขด

2.ต้องการความชื้นสัมพัทธ์สูง 75-80% มีปริมาณน้ำฝนไม่น้อยกว่า 1500 มม. ต่อปี และมีแหล่งน้ำเพียงพอตลอดปี

3.ในฤดูแล้งต้องให้น้ำอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะระยะออกดอกและติดผล เช่น การติดระบบสปริงเกอร์ 3 จุดต่อต้น

4.ไม่ชอบอากาศหนาวจัดและใบจะร่วงง่ายเมื่อลมพัดแรง ควรปลูกต้นไม้บังลม เช่น ปลูกสะตอ รอบๆสวน หรือไม้ยืนต้นชนิดอื่นๆ

5.ทุเรียนต้องการความชื้นสูง “ขาดน้ำไม่ได้ แต่ก็ไม่ชอบน้ำขัง” ทำให้เป็นโรครากเน่า หากปลูกบนพื้นที่ราบควรยกร่องหรือปลูกบนโคก

6.ปลูกนอกถิ่น(ถิ่นใหม่) ควรปลูกด้วยต้นกล้าขนาดความสูงอย่างน้อย 60 ซม. และควรพรางแสง หรือปลูกกล้วยเป็นไม้พี่เลี้ยง และเมื่อทุเรียนอายุทุเรียน 1 ปี ให้ตัดต้นที่ปลูกด้านตะวันออกทิ้ง ส่วนต้นทิศตะวันตกจะตัดเมื่อต้นทุเรียนอายุ 2 ปี

7.ปลูกนอกถิ่น(ถิ่นใหม่)ควรติดตั้งระบบน้ำหยดให้พร้อมก่อนปลูก และหลังจากที่ต้นทุเรียนมีอายุ 3-4 ปี ให้เปลี่ยนเป็นระบบสปริงเกอร์เพื่อให้น้ำพอเพียง

ปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงทุเรียน...ปลูกทิศตะวันตก และ ตะวันออก (กล้วยอยู่กลาง)
ปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงทุเรียน…ปลูกทิศตะวันตก และ ตะวันออก (ทุเรียนอยู่กลาง)

“ปีนี้ต้นกล้าทุเรียนแพงมาก คนทำกล้าขายรวย แต่ถ้าไม่เตรียมศึกษาการปลูกให้พร้อม ทุเรียนที่นำไปปลูกมีโอกาสตายมากกว่า 50%” ดร.วีรวุฒิ พูดย้ำปิดท้าย แต่ถ้าใครปลูกได้รอดก็ถือว่าโชคดีและยินดีด้วย

ฟอร์ด เรนเจอร์ "แกร่งทุกงานเกษตร" พาหนะคู่ใจ...ลุยสวนเพชรนครไทย พิษณุโลก
ฟอร์ด เรนเจอร์ “แกร่งทุกงานเกษตร” พาหนะคู่ใจ…ลุยสวนเพชรนครไทย พิษณุโลก
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated