สสก. 9 พิษณุโลก ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) จังหวัดตาก แนะนำการวิธีการเก็บผลอะโวคาโดให้ได้คุณภาพ
สสก. 9 พิษณุโลก ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) จังหวัดตาก แนะนำการวิธีการเก็บผลอะโวคาโดให้ได้คุณภาพ

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหัดพิษณุโลก กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า อะโวคาโด (avocado) เป็นผลไม้ที่มากคุณประโยชน์และดีต่อสุขภาพ เป็นผลไม้ชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มผู้รักสุขภาพทั้งหลาย เพราะมีคุณประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพ การที่อะโวคาโดเป็นผลไม้ชนิดใหม่ในท้องตลาดจึงทำให้เกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโดนั้นขาดความรู้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต อะโวคาโดที่มีคุณภาพ และผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออะโวคาโดที่เหมาะต่อการบริโภคจึงส่งผลให้พบปัญหาต่างๆ เช่น การเก็บผลอ่อนเกินไป ผลผลิตช้ำเสียหาย หรือ ได้ผลผลิตเน่าเสียอันเนื่องมาจากโรคและแมลงศัตรูเข้าทำลาย

นายศุภชัย ศรีจันทร์ดร
นายศุภชัย ศรีจันทร์ดร

นายศุภชัย ศรีจันทร์ดร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) จังหวัดตาก อธิบายเพิ่มเติมว่า อะโวคาโด เป็นผลไม้ประเภท climacteric fruit คือ สามารถสุกแก่ต่อได้หลังจากการเก็บเกี่ยวจนถึง มือผู้บริโภคและสำหรับผู้บริโภคที่ชอบทานอะโวคาโดมีคำแนะนำในการเลือกซื้อผลผลิตอะโวคาโดให้ได้คุณภาพดังนี้
1. ขั้วผล โดยปกติขั้วผลอะโวคาโดจะมีสีเขียวอ่อนหรือเขียวยอดตอง เมื่อเวลาสุกแก่พร้อมเก็บเกี่ยวจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ขั้วผล กลายเป็นสีเหลืองเข้ม เหลืองอมส้ม สีปูนแดงกินหมาก หรือ อาจแตกสะเก็ดสีน้ำตาลอ่อนหรือเข้มเป็นริ้วบางๆ หรือเป็นทั่วทั้งส่วนของขั้วผล
2. ผิวผล อาจมีการเปลี่ยนสีจากสีเขียวอ่อน ผิวเกลี้ยงเนียน เปลือกบาง กลายเป็นเปลือกหนา ผิวหยาบ
ผิวผลเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเหลือง สีเขียวขี้ม้าเข้ม สีม่วงอมเขียว หรือสีม่วงอมแดง แตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ ในส่วนของบางสายพันธุ์ที่ไม่มีการเปลี่ยนสีนั้น มักพบสะเก็ดเนื้อตุ่มนูนสีน้ำตาลขึ้นทั่วผิวผล ขรุขระ จับแล้วสากมือ บางสายพันธุ์ก็พบลักษณะขึ้นนวล

สสก. 9 พิษณุโลก ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) จังหวัดตาก แนะนำการวิธีการเก็บผลอะโวคาโดให้ได้คุณภาพสสก. 9 พิษณุโลก ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) จังหวัดตาก แนะนำการวิธีการเก็บผลอะโวคาโดให้ได้คุณภาพสสก. 9 พิษณุโลก ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) จังหวัดตาก แนะนำการวิธีการเก็บผลอะโวคาโดให้ได้คุณภาพสสก. 9 พิษณุโลก ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) จังหวัดตาก แนะนำการวิธีการเก็บผลอะโวคาโดให้ได้คุณภาพ

สสก. 9 พิษณุโลก ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) จังหวัดตาก แนะนำการวิธีการเก็บผลอะโวคาโดให้ได้คุณภาพ
สสก. 9 พิษณุโลก ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) จังหวัดตาก แนะนำการวิธีการเก็บผลอะโวคาโดให้ได้คุณภาพ

สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโดการเก็บเกี่ยวอะโวคาโดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ คือ การเก็บโดยใช้กรรไกรตัดกิ่ง หรือใช้ตระกร้อที่รองด้วยถุงผ้า แล้วตัดแต่งบริเวณขั้วผลโดยให้ขั้วผลยังติดอยู่กับผลผลิต ไม่ควรใช้วิธีการเขย่าต้นเพื่อให้ผลร่วงอาจทำให้ผลช้ำเสียหายได้ หากท่านใดสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดตาก (เกษตรที่สูง) : โทรศัพท์ 055-806249, FB : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดตาก(เกษตรที่สูง)หรือ scan QR Code

scan QR Code สำหรับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
scan QR Code สำหรับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated