ขยายสายพันธ์ุมะม่วงเบา
ขยายสายพันธ์ุมะม่วงเบา

นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและรัฐมนตรี กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้นำคณะสมาชิกสมาคมชาวปักษ์ใต้สุพรรณบุรีปลูกต้นมะม่วงเบา สายพันธ์ุปักษ์ใต้ พืชเศรษฐกิจที่ราคาดีที่สุดชนิดหนึ่ง ที่วัดโพธิ์ศรี อ. บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี โดยมีนายไมตรี ศรีเทพ เลขาธิการสมาคมชาวปักษ์ใต้สุพรรณบุรี ดร. พจนาวัลย์ จันทมาศ อาจารย์พัชรินทรา แอชบอนด์ และชาวบ้านโพธิ์ศรีให้การต้อนรับ.

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated