กิน กุ้ง กัน 2018
กิน กุ้ง กัน 2018

8 มิถุนายน 2561 — เทสโก้ โลตัส ร่วมพลังภาครัฐ กรมประมง, กรมส่งเสริมสหกรณ์, กรมการค้าภายใน  และกลุ่มคลัสเตอร์ผู้เลี้ยงกุ้ง 4 จังหวัดภาคใต้ ยกทัพกุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งกุลาสดจากฟาร์ม จัดเทศกาล กิน กุ้ง กัน 2018 ระหว่าง 8-10 มิถุนายนนี้ ณ เทสโก้ โลตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่  ให้ได้ช้อปกุ้งสด กินกุ้งดีหลากเมนู และเทสโก้ โลตัส ยังรับซื้อกุ้งสดคุณภาพสูงตรงจากเกษตรกร ช่วยเป็นช่องระบายสินค้าเกษตรเทสโก้ โลตัส รับซื้อตรงกุ้ง 400,000 กิโล-ขายทั่วไทย พร้อมจัด “เทศกาล กิน กุ้ง กัน 2018”

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า เทสโก้ โลตัส มุ่งมั่นในการจำหน่ายอาหารสดคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึงได้แก่ลูกค้าทุกวัน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างผลผลิตที่ได้มาตรฐานทั้งในด้านคุณภาพและความปลอดภัย โดยเทสโก้ โลตัส มุ่งเน้นการรับซื้อผลผลิตตรงจากเกษตรกรโดยไม่ผ่านคนกลางและให้ราคาที่เป็นธรรม สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งหลังจากที่พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งประสบปัญหาราคากุ้งตกต่ำเนื่องจากมีผลผลิตล้นตลาด เทสโก้ โลตัส จึงได้ร่วมมือกับภาครัฐ คือ กรมประมง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัด เทศกาล กิน กุ้ง กัน 2018 เพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งให้มีช่องทางในการจำหน่ายกุ้งคุณภาพสูงเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าและประชาชน สามารถเข้าถึงกุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งกุลาดำ ส่งตรงจากฟาร์มใน 4 จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี ตรัง นครศรีธรรมราช และ ปัตตานี ในราคาที่เอื้อมถึงได้ และยังได้สนุกกับประสบการณ์การซื้อกุ้งและรับประทานอาหารเมนูจากกุ้งมากมาย เชิญชวนลูกค้าและประชาชนที่สนใจ ร่วมงานได้ระหว่าง 8-10 มิถุนายน นี้ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น. ณ เทสโก้ โลตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่”

“นอกเหนือจาก เทศกาล กิน กุ้ง กัน 2018 แล้วนั้น เทสโก้ โลตัส ยังได้รับซื้อกุ้งขาวแวนนาไมไซส์ใหญ่ 400,000 กิโลกรัม จากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งใน 4 จังหวัดภาคใต้ มาจำหน่ายในร้านค้าเทสโก้ โลตัส ตลอดช่วงเดือน มิถุนายน-กันยายน นี้ ช่วยบรรเทาปัญหาราคากุ้งตกต่ำในช่วงเวลานี้ของทุกปีให้เกษตรกรได้มีช่องทางจำหน่าย และส่งเสริมให้คนไทยหันบริโภคกุ้งคุณภาพดี สร้างความคึกคักให้กับตลาดภายในประเทศ โดยเรามีแผนที่จะให้การสนับสนุนและรับซื้อกุ้งจากเกษตรกรเพิ่มขึ้นในอนาคตเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน”

เทสโก้ โลตัส รับซื้อตรงกุ้ง 400,000 กิโล-ขายทั่วไทย พร้อมจัด “เทศกาล กิน กุ้ง กัน 2018”ด้าน นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า จากสถานการณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไมตกต่ำ ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งของไทยได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช ได้มีนโยบายให้กรมประมงประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อหาแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือเกษตรกร โดยล่าสุดได้ทำการเพิ่มช่องทางการตลาดกับห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ระหว่าง เทสโก้ โลตัส กับกลุ่มคลัสเตอร์สหกรณ์กุ้งคุณภาพภาคใต้ จำนวน 5 สหกรณ์ ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง จำกัด สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งจังหวัดปัตตานี จำกัด และสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยตั้งแผนการจัดส่งผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมจำนวน 400 ตันป้อนสู่

เทสโก้ โลตัส ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน 2561 เพื่อให้เกษตรกรสามารถระบายผลผลิตกุ้งออกจำหน่ายภายในประเทศได้เพิ่มมากขึ้น

เทสโก้ โลตัส รับซื้อตรงกุ้ง 400,000 กิโล-ขายทั่วไทย พร้อมจัด “เทศกาล กิน กุ้ง กัน 2018”

สำหรับการจัด “เทศกาลกินกุ้งกัน 2018” ในระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 ณ เทสโก้ โลตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ในครั้งนี้  ถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันประชาสัมพันธ์การจัดงาน  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการการบริโภคกุ้งภายในประเทศมากขึ้น และเพื่อให้ผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีโอกาสในการเลือกซื้อกุ้งสดคุณภาพ

รวมถึงอาหารแปรรูปจากเมนูกุ้งต่างๆ จำนวนกว่า 20 เมนู อาทิ กุ้งถัง, กุ้งสดขนาด 40 ตัวต่อกิโลกรัม, กุ้งต้มเกรดพรีเมี่ยมพร้อมน้ำจิ้มรสเลิศ, ผัดไทยไชยากุ้งสด, แกงเหลืองกุ้งใต้, กุ้งย่าง, สปาเก็ตตี้ต้มยำกุ้ง, ลาซานญ่ากุ้ง, กุ้งลายเสือบาร์บีคิวหม่าล่า ฯลฯ ซึ่งเป็นผลผลิตจากเกษตรกรที่มีมาตรฐานการผลิต GAP เพื่อนำกลับไปบริโภคที่บ้าน อีกทั้ง การจัดงานครั้งนี้ ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการบริโภคกุ้งไทยมาตรฐานส่งออก เพื่อขยายช่องทางการตลาดให้เข้าถึงผู้บริโภคในประเทศอย่างกว้างขวางอีกด้วย

เทสโก้ โลตัส เริ่มโครงการซื้อผลิตผลทางการเกษตรโดยตรงจากเกษตรกรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยได้เพิ่มปริมาณในการรับซื้อทุกปี ล่าสุด ในปี 2560 เทสโก้ โลตัส รับซื้อผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ โดยตรงจากเกษตรกร ปริมาณกว่า 200,000 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ่นจากปีก่อนหน้านั้นกว่า 30%เทสโก้ โลตัส รับซื้อตรงกุ้ง 400,000 กิโล-ขายทั่วไทย พร้อมจัด “เทศกาล กิน กุ้ง กัน 2018”ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทสโก้ โลตัส

เทสโก้ โลตัส ผู้นำวงการค้าปลีกในประเทศไทย ปัจจุบันมีสาขากว่า 1,950 สาขาทั่วประเทศ โดยมีร้านค้า 5 ฟอร์แมตเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของลูกค้า ได้แก่ พลัส มอลล์, เอ็กซ์ตร้า, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, ตลาด และ เอ็กซ์เพรส โดยให้บริการลูกค้ามากกว่า 15 ล้านคนในแต่ละสัปดาห์ นอกจากนั้น เทสโก้ โลตัส ยังมีช่องทางจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มดิจิทัล 2 ช่องทางหลัก คือ เทสโก้ โลตัส ช้อป ออนไลน์ ซึ่งมีสินค้ามากกว่า 20,000 รายการ รวมถึงอาหารสด สินค้าอุปโภคบริโภค และ ร้านค้าของเทสโก้ โลตัส บนเว็บไซต์ลาซาด้า ซึ่งมีสินค้ามากกว่า 12,000 รายการ อาทิ ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated