ศรแดงข้าวโพดหลากสี
ศรแดงข้าวโพดหลากสี

“ข้าวโพด” ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและยังมีมูลค่าทางการค้าต่อไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยปัจจุบันกลุ่มพืชข้าวโพดที่สำคัญของไทย แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือข้าวโพดไร่ และข้าวโพดฝักอ่อน แต่ที่จะกล่าวถึงและให้ความสำคัญในครั้งนี้คือ ข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียว หากเจาะลึกไปยังข้าวโพดทั้ง 2 ชนิดนี้แล้ว ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกจำนวนมากกว่า 500,000 ไร่ และสามารถเก็บผลผลิตได้มากกว่า 900,000 ตันต่อปี นั่นจึงส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ปลูกและผลผลิตข้าวโพดทั้ง 2 ชนิด ติด 1 ใน 4 ของโลก ซึ่งได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และฮังการี่ และไทยยังเป็นผู้ส่งออกข้าวโพดหวานแปรรูปอันดับ 1 ของโลกอีกด้วย โดยพื้นที่หลักในการปลูกข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวของไทย ได้แก่ ภาคหนือ ได้แก่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง กำแพงเพชร ภาคกลาง ได้แก่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี ปทุมธานี นครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่จังหวัดนครราชสีมา หนองคาย ศรีสะเกษ นครพนม และภาคใต้ได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา ซึ่งผลผลิตข้าวโพดจากพื้นที่เหล่านี้จะถูกแบ่งไปยังตลาดที่สำคัญ 2 แห่ง คือ ตลาดบริโภคและตลาดโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป ซึ่งถ้าพิจารณาราคาผลผลิตข้าวโพดทั้ง 2 ชนิดในตลาด จะเห็นได้ว่าราคาตั้งแต่ต้นปีกิโลกรัมละ 15 บ. ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ราคาสูงสุดเพียง 12 บ. เท่านั้น นั่นแสดงถึงความต้องการใช้ข้าวโพดในการบริโภคและภาคอุตสาหกรรมที่สูงขึ้นและยังมีแน้วโน้มตลาดในทางที่ดี

นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล (คนที่สองจากขวา) และ คณะโชว์ข้าวโพดหลากสี
นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล (คนที่สองจากขวา) และ คณะโชว์ข้าวโพดหลากสี

นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพเขตร้อนอันดับหนึ่งของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนภายใต้ตราสินค้าศรแดง ได้เผยถึงความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวของเกษตรกรในประเทศไทยต่อปี จำนวน 900 ตัน คิดเป็นมูลค่าตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดรวม 600 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นข้าวโพดหวาน 55% และข้าวโพดข้าวเหนียว 45% ซึ่งนอกจากเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพแล้วในเรื่องของสายพันธุ์ก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกร ที่จะคอยตอบโจทย์ในเรื่องของผลผลิต การทนทานต่อโรค รวมไปถึงช่วยในการลดต้นทุนในด้านต่างๆ ดังนั้น อีสท์ เวสท์ ซีด ในฐานะผู้พัฒนาสายพันธุ์พืชผัก และเป็นเจ้าแรกที่พัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม และนำเสนอเป็นสายพันธุ์การค้าออกสู่ตลาด จึงได้จัดงาน “นวัตกรรม ศรแดงข้าวโพดหลากสี” ขึ้น เพื่อตอกย้ำถึงศักยภาพในความเป็นผู้นำเรื่องสายพันธุ์ข้าวโพด ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของ คุณภาพผลผลิต ความทนโรค และคุณภาพการกิน โดยงานนี้ศรแดงได้แสดงสายพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมมากกว่า 30 สายพันธุ์ ซึ่งสายพันธุ์ที่น่าจับตามองและเป็นไฮไลท์อยู่ 7 สายพันธุ์ ได้แก่

เทสโก้ โลตัส รับซื้อตรงกุ้ง 400,000 กิโล-ขายทั่วไทย พร้อมจัด “เทศกาล กิน กุ้ง กัน 2018”1. ข้าวโพดข้าวเหนียว 3 สี พันธุ์แฟนตาซี 35 ซึ่งเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง คือ เมล็ดมี 3 สี ขาว ม่วง และเหลือง เมล็ดเรียงเต็มฝัก ฝักมีขนาดใหญ่ เปลือกสีเขียวหุ้มถึงปลายฝัก น้ำหนักดี ติดฝักสม่ำเสมอ ต้นแข็งแรง ให้ผลผลิตต่อไร่สูง รสชาติเหนียวนุ่ม จุดเด่นที่สำคัญคือสามารถเก็บไว้ได้นานโดยเมล็ดไม่แข็ง และยังมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ทั้งสารแอนโทไซยานิน และ เบต้าแคโรทีน
2. ข้าวโพดข้าวเหนียว พันธุ์เหนียวทับทิม เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงทั้งฝัก มีลำต้นที่แข็งแรง โตเร็ว ฝักสีม่วงแดงเข้ม ติดฝักสม่ำเสมอ เปลือกฝักปิดถึงปลายฝัก เมล็ดเรียงแถวตรงจนถึงปลายฝัก มีสารแอนโธไซยานินสูง รสชาติเหนียวนุ่ม แม้ทิ้งไว้ค้างคืนเมล็ดก็ไม่แข็ง
3. ข้าวโพดข้าวเหนียว พันธุ์สวีทไวท์ 25 พันธุ์นี้ถือว่าเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวหวานที่เป็นอันดับหนึ่งของตลาด โดยฝักมีรสชาติ เหนียว นุ่ม หวาน มีเมล็ดหวานปนอยู่ 25% โดยสามารถทิ้งค้างคืนแล้วยังคงคุณภาพการกินได้ดี รสชาติอร่อย เมล็ดเหนียว นุ่ม ไม่แข็ง
4. ข้าวโพดข้าวเหนียว พันธุ์สวีทไวโอเล็ท เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวที่มีเมล็ด 2 สี สีม่วงและสีขาวผสมกัน ลำต้นแข็งแรง ฝักสีเขียวและเปลือกฝักปิดถึงปลายฝัก มีเมล็ดเรียงเต็มถึงปลายฝัก ฝักใหญ่น้ำหนักดี มีรสชาติเหนียม นุ่ม หวาน 25% ทิ้งค้างคืนไม่แข็ง เป็นที่ชื่นชอบในกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งพันธุ์นี้ยังเป็นพันธุ์ยอดนิยมอันดับหนึ่งในเกษตรกรผู้ปลูก
นอกจากข้าวโพดสายพันธุ์การค้าทั้ง 4 สายพันธุ์นี้แล้ว ศรแดงยังมีข้าวโพดสายพันธุ์ใหม่ภายใต้โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด และวางแผนแนะนำสู่ตลาด มั่นใจว่าสามารถสร้างความนิยมในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกและกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งมีสายพันธุ์เด่น 3 สายพันธุ์ คือ
1. ข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน 100% ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในไทยที่ข้าวโพดข้าวเหนียวมีรสชาติหวานแบบ 100% เมล็ดมีสีขาว คุณภาพการกินหวานหอมเมื่อเทียบกับข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์อื่นๆ
2. ข้าวโพดข้าวเหนียวหวานสีขาว มีเมล็ดหวานปนอยู่ 43% คุณภาพการกินเหนียวนุ่ม หวาน
3. ข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน 3 สี ครั้งแรกอีกเช่นกันที่ข้าวโพดข้าวเหนียวที่มีเมล็ด 3 สี ขาว เหลือง และม่วง มีรสชาติหวานถึง 25% เมล็ดเรียงเต็มฝัก เปลือกหุ้มเต็มถึงปลายฝัก น้ำหนักดี ติดฝักสม่ำเสมอ ต้นแข็งแรง ให้ผลผลิตสูง รสชาติเหนียวนุ่ม ถูกใจผู้บริโภค

เทสโก้ โลตัส รับซื้อตรงกุ้ง 400,000 กิโล-ขายทั่วไทย พร้อมจัด “เทศกาล กิน กุ้ง กัน 2018”

นอกจากสายพันธุ์คุณภาพแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่สามารถครองใจเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดคือเรื่องของคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ โดยอีสท์ เวสท์ ซีด ได้นำเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ (Seed Technology) เข้ามาช่วยวิจัยและปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่นในเรื่องของ “อัตราการงอก” ที่ให้เกษตรกรสามารถมั่นใจได้ว่า เมล็ดพันธุ์ที่พวกเขาเลือกใช้เป็นเมล็ดที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด มีอัตราการงอกสูง และยังช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนในเรื่องของการบริหารจัดการ การใช้สารเคมีในการเตรียมเมล็ดเพื่อปลูกได้อีกทาง โดยทั้งหมดนี้ อีสท์ เวสท์ ซีด ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดและพืชผักชนิดต่างๆ ออกมาเพื่อให้ตรงต่อความต้องการเกษตรกรและผู้บริโภคได้มากที่สุด นั่นเป็นเพราะเรามีความมุ่งมั่นทุกรายละเอียด เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี เพื่อผลผลิตที่ดีกว่า.

เทสโก้ โลตัส รับซื้อตรงกุ้ง 400,000 กิโล-ขายทั่วไทย พร้อมจัด “เทศกาล กิน กุ้ง กัน 2018”

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated