สสก.9 พิษณุโลก จัดมหกรรมสินค้าเกษตรและนวัตกรรมภาคเหนือตอนล่าง ปี 2561
สสก.9 พิษณุโลก แถลงข่าวจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและนวัตกรรมภาคเหนือตอนล่าง ปี 2561

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สสก.9 พิษณุโลก ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา Young Smart Farmer และอาสาสมัครเกษตร ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญในการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและนวัตกรรมภาคเหนือตอนล่าง ปี 2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.- 1 ก.ค.61 บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานของ Young Smart Farmerและอาสาสมัครเกษตร 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย พิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายผลิตภัณฑ์ภายใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างและเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรมหกรรมสินค้าเกษตรภาคเหนือตอนล่าง

มหกรรมสินค้าเกษตรภาคเหนือตอนล่าง“กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการมีชีวิตเสมือนจริง การจัดแสดงนวัตกรรมทางการเกษตร การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยนำผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกร อาทิ ผลผลิตบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยม ทั้งผลิตภัณฑ์จาก พืช ผลไม้ สมุนไพร เกษตรอินทรีย์ และของดี 9 จังหวัดภาพเหนือตอนล่าง เช่น ทุเรียนหลงหลินลับแล สับประรดห้วยมุ่น ส้มโอท่าข่อย รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนววิถี เป็นต้น นอกจากนี้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสวนาการจัดแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ของYoung Smart Farmerและอาสาสมัครเกษตรอีกด้วย จึงขอเชิญชวนมาเที่ยวงาน นอกจากจะได้รับความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จแล้ว ยังได้เลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรงในราคาที่ไม่แพงอีกด้วย” นายอาชว์ชัยชาญ ฝากทิ้งท้ายมหกรรมสินค้าเกษตรภาคเหนือตอนล่างมหกรรมสินค้าเกษตรภาคเหนือตอนล่าง

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated