พลังขับเคลื่อนเยาวชนเกษตรไทย
พลังขับเคลื่อนเยาวชนเกษตรไทย

ข่าว สยามคูโบต้า/เกษตรก้าวไกล–เปิดห้องเรียนรู้ในสถานที่จริง “KUBOTA Smart Farmer Camp 2018” ให้เยาวชนเกษตรจากทั่วประเทศ ลงคลุกดินทำเกษตรกันจริงๆ ทั้งทำนา ทำสวน ทั้งเกษตรเชิงเดี่ยว เกษตรผสมผสาน ทฤษฎีใหม่ ได้ใจสุดๆกับเหล่านักพูดสร้างแรงบันดาลใจ ทั้งจากเกษตรกรตัวจริง และศิลปินดัง

เป็นที่ทราบกันว่า สยามคูโบต้า ได้ส่งเสริมการให้ความรู้ในด้านการเกษตรและทักษะในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้แก่เยาวชนตั้งแต่ปี 2543 (ปีนี้เป็นที่ 17) ผ่านโครงการค่ายยุวเกษตร โดยภายหลังได้เปลี่ยนชื่อมาโครงการเป็น KUBOTA Smart Farmer Camp ในปี 2555 จนถึงตอนนี้เป็นปีที่ 6 แล้วที่ได้จัดโครงการนี้

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กับเชาวชนเกษตรไทย
นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กับเยาวชนเกษตรไทย

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า โครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp เป็นกิจกรรมด้านการศึกษาและเยาวชน ตาม CSR Policy ของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร และทัศนคติที่ดีในเรื่องการเกษตรให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาโครงการประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ มีเยาวชนที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการตลอดระยะ 5 ปีที่ผ่านมากว่า 7,300 คน โดยมีเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการไปแล้วทั้งสิ้น 520 คน ซึ่งเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการมีความสนใจประกอบอาชีพในสายงานด้านการเกษตรจำนวนมาก

ทำปุ๋ยหมัก
ทำปุ๋ยหมัก
ขุดดินไปวิเคราะห์
ขุดดินไปวิเคราะห์
วิชาการเราก้มี
วิชาการเราก็มี

“ในปี 2018 โครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “คลุก ดิน ฟิน เฟร่อ” เนื่องจากดินเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรกรรมทุกชนิด บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะให้เยาวชนได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่แท้จริงตั้งแต่จุดเริ่มต้น รู้จักดินที่เหมาะสม รวมถึงการดูแลบำรุงดิน แล้วจึงเริ่มต้นการทำเกษตรกรรมด้วยวิธีต่างๆ ตลอดจนการเรียนรู้การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการทำการเกษตรในยุค 4.0 โดยมีเยาวชนที่สนใจ ส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,200 คน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และได้ทำการคัดเลือกเยาวชนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการกำหนดเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่ได้เลือกเยาวชนที่กำลังศึกษาคณะที่เกี่ยวกับเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ เพราะเป็นสายตรงกว่า ซึ่งภาคการเกษตรในปัจจุบันจำเป็นต้องนำหลักการวิทยาศาสตร์และวิศกรรมศาสตร์มาประยุกต์ร่วมกัน”

เชาวชนคูโบต้า
เยาวชนคูโบต้า
พี่เปอร์ สุวิกรม มาพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ
พี่เปอร์ สุวิกรม มาพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ

สำหรับในปีนี้ โครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp 2018 ได้จัดขึ้นระหว่าง 5-9 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-ห้วยตาดข่า อ.หนองวอซอ จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ที่สยามคูโบต้าและชุมชนได้ร่วมมือกันพัฒนาขึ้น โดยมีจุดแข็งที่การดำเนิน “กิจกรรมทางการเกษตรที่มีความหลากหลาย” ที่เชื่อมโยงกัน ทั้งการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการแปรรูปผลผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน ซึ่งเยาวชนที่ร่วมเข้าแคมป์ในครั้งนี้ จะได้ความรู้จากการลงแปลงปฏิบัติจริงในการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ทั้งการปลูกข้าว ปลูกอ้อย ปลูกยางพารา เลี้ยงโคนม ตลอดจนการเรียนรู้ในการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรอย่างถูกวิธี เพื่อรองรับการพัฒนาภาคเกษตรยุคใหม่ “เกษตร 4.0” ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปีอีกด้วย

พี่เปอร์ สุวิกรม นำทีมน้องๆดำนา
พี่เปอร์ สุวิกรม นำทีมน้องๆเตรียมความพร้อมก่อนดำนา
ร่วมมือกันดำนา
ปฏิบัติการดำนา
ดำนาจริง
ดำนาจริง
ดำนามหาสนุก
ดำนามหาสนุก
ไปศึกษาดูงานที่โรงสีข้าวชุมชน
ไปศึกษาดูงานที่โรงสีข้าวชุมชน
ศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่
ศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่
เรียนรู้การทำเกษตรแบบพอเพียง
เรียนรู้การทำเกษตรแบบพอเพียง
ดูการเลี้ยงโคนม
ดูการเลี้ยงโคนม

เจาะแนวคิด “คลุก ดิน ฟิน เฟร่อ”…ได้ใจเยาวชนสุดๆ

  • ‘คลุก’ จะได้คลุกคลีใกล้ชิดกับชุมชนที่เข้มแข็งและอบอุ่น พร้อมทั้งเรียนรู้ผ่านสิ่งที่ชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันทำจนประสบความสำเร็จและใช้ความเป็นคนรุ่นใหม่นำเสนอแนวคิด และไอเดียที่จะช่วยต่อยอดให้ชุมชนเติบโตก้าวหน้าไปอีกระดับ
  • ‘ดิน’ ทุกคนจะได้เรียนรู้วิธีจัดเตรียมและบำรุงรักษาดินอย่างถูกต้อง จากกูรูเรื่องดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น
  • ‘ฟิน’ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ฟินไปกับแขกรับเชิญที่จะมาช่วยสร้างแรงบันดาลใจเติมไฟความฝันให้กับน้องๆ พร้อมทั้งฟินไปกับกิจกรรมสนุกสนานแปลกใหม่ ที่จะได้รู้จักสร้างความสนิทสนมกับเพื่อนๆ ที่มีความฝันเดียวกันจากทั่วประเทศ
  • ‘เฟร่อ’ ได้เปิดโลกการเกษตรยุค 4.0 พร้อมปรับแนวคิดสู่การเกษตรแม่นยำ และยังได้สัมผัสกับเทคโนโลยี เครื่องจักรกลการเกษตรจริงที่ล้ำสมัย
(จากซ้าย) นายนราวิชญ์ ง๊ะกูหลัง จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลุงพรสอนอาชีพ(เกษตรก้าวไกล) นายธีรพงษ์ ดำกระบี่ และนายอภิวัฒน์ นุ้ยดำสาขาการพัฒนาชุมชน วิทยาลัยชุมชนสตูล ปี 2
(จากซ้าย) นายนราวิชญ์ ง๊ะกูหลัง จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลุงพรสอนอาชีพ(เกษตรก้าวไกล) นายธีรพงษ์ ดำกระบี่ และนายอภิวัฒน์ นุ้ยดำ สาขาการพัฒนาชุมชน วิทยาลัยชุมชนสตูล ปี 2

นายนราวิชญ์ ง๊ะกูหลัง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 3 บอกว่าดีใจที่ได้พบเพื่อนต่างสถาบันต่างมหาวิทยาลัย และขอบคุณบริษัทคูโบต้าที่จัดค่ายนี้ขึ้นมา ทำให้ได้รู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับด้านเกษตรกรรมหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรเเละก็ดีใจที่ได้ลงมือทำจริง
“เกษตรกรรมไทยผมคิดว่าต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ควรเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่หรือยุคไทยเเลนด์ 4.0 ให้มากขึ้น สิ่งสำคัญต้องเข้าถึงเกษตรกรให้มากๆ เข้ามาจัดอบรมให้ความรู้หรือพบปะพี่น้องในชุมชนให้มากๆครับ”

ฝึกใช้จักรกลเกษตร
ฝึกใช้จักรกลเกษตร

นายอภิวัฒน์ นุ้ยดำ สาขาการพัฒนาชุมชน วิทยาลัยชุมชนสตูล ปี 2 บอกว่ารู้สึกดีที่ได้มาค่ายคูโบต้าครั้งนี้ และทำให้ได้พบเพื่อนๆต่างที่ต่างมหาวิทยาลัยทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สนิทกันและได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การดำนา ไถนา เป้นต้น และได้ลงพื้นที่ใปปฏิบัติจริงทำให้เกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
“เกษตรประเทศไทยควรจะมีการพัฒนาอย่างจริงจังในเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึกต้นทุน กำไร ของการทำการเกษตร ปัญหาหลักๆของเกษตรกรในปัจจุบันคือการลงทุนโดยไม่มีการบันทึกรายรับ-รายจ่าย ทำให้ทำการเกษตรไม่ยั่งยืน ขาดทุนอยู่เสมอๆ และยังทำให้เกษตรกรเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย” คือความคิดเห็นของเยาวชนเกษตรไทย

ทีมผู้สืบข่าวเกษตรเกาะติดคอบคันนา
ทีมผู้สื่อข่าวเกษตรเกาะติดขอบคันนา
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated