ข้าวนกกระเรียน หนึ่งเดียวของไทย
ข้าวนกกระเรียน หนึ่งเดียวของไทย

แม็คยีนส์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนชาวนาไทยให้มีระบบการเกษตรยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ โดยร่วมอุดหนุนข้าวนกกระเรียน ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ จากชุมชนบ้านสวายสอ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 15,000 กิโลกรัม นำมามอบให้กับลูกค้าแม็คยีนส์ เพื่อเป็นการมอบสิ่งดีๆ รวมถึงสนับสนุนการบริโภคข้าวคุณภาพดีจากเกษตรกรไทย โดยสามารถร่วมกิจกรรมได้ง่าย ๆ เพียงซื้อสินค้าแม็คยีนส์ครบทุก 1,000 บาท รับฟรี!! ข้าวนกกระเรียน จำนวน 1 ถุง (จำนวน 1 กิโลกรัม) เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 5 มิ.ย. 2561 เป็นต้นไป หรือจนกว่าสินค้าจะหมด ที่ช็อปแม็คยีนส์ทุกสาขาทั่วประเทศแม็คยีนส์ มอบข้าวนกกระเรียน สำหรับลูกค้าแม็คยีนส์ รับวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

ทั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดเดียวของประเทศไทย ที่มีนกกระเรียนพันธุ์ไทย ซึ่งเป็นสัตว์ที่ถูกบันทึกว่าสูญพันธุ์ไปแล้วกว่า 50 ปี ได้กลับมาดำรงชีวิตและขยายพันธุ์ตามธรรมชาติอีกครั้ง และด้วยกระบวนการทำนาตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ ที่ใส่ใจต่อวิถีชีวิตและธรรมชาติ จึงได้ข้าวที่สะอาด อร่อย มีคุณค่าทางอาหาร และปราศจากสารเคมี พร้อมทั้งช่วยให้มีระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ต่อไป

ชาวนา
ชาวนาข้าวนกกระเรียนที่บุรีรัมย์
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated